Overzicht van Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen

Als u iemand toestemming wilt geven om uw vergaderingen te beheren, geeft u hen de toestemming om uw Webex-site te plannen en deelt u uw agenda met hen in micro soft Outlook.

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en Webex-productiviteitstools op zijn of haar computer hebben geïnstalleerd.

Een gedelegeerde toewijzen op de Webex-site

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer voor keuren in de moderne weer gave > Planning > plannings machtigingen.


 

U kunt een gedelegeerde ook in de klassieke weer gave toewijzen, mijn Webex > voor keuren selecteren > Plannings opties > Plannings rechten.

3

Voer in het vak Planningsrechten het e-mailadres in van een of meer hosts die u wilt toestaan om namens u vergaderingen te plannen.

U kunt Maxi maal 20 hosts selecteren.

4

Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

In Windows kunt u naar dezelfde pagina gaan via de Webex-integratie met micro soft Outlook. Selecteer vergadering plannen vanuit Outlook > Meer > Planningsrechten instellen om rechtstreeks naar het gedeelte plannings opties op uw Webex-site te gaan.

Planningsrechten instellen in Microsoft Outlook voor Windows

1

Ga vanuit micro soft Outlook naar bestand > Accountinstellingen > Toegang overdragen.

2

Selecteer Toevoegen en zoek de naam van de persoon die u wilt toevoegen als een gedelegeerde van de vergadering.

3

Selecteer in het veld Agenda Editor en selecteer OK.

Een vergadering namens een andere host plannen, beheren en starten

Voordat u begint

  • Zorg ervoor dat u en de daad werkelijke host beiden dezelfde versie van Webex-productiviteitstools gebruiken.

  • Zorg ervoor dat de daad werkelijke host u toestemming heeft verleend om hun Webex-site te plannen.

  • Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw eigen Webex-account in Webex-productiviteitstools.

1

Ga vanuit micro soft Outlook naar bestand > Openen > exporteren > Map van andere gebruiker.

2

Typ de naam van de huidige host of selecteer Naam om de naam van de daadwerkelijke host te selecteren.

3

Selecteer Agenda in de lijst Maptype en klik op OK.

4

Selecteer de agenda van de host. U kunt nu vergaderingen voor die host plannen, beheren en starten.