Een Cisco Webex vergadering plannen namens een andere host

Als u een vergadering namens iemand anders wilt plannen, moet deze persoon een andere host hebben gemachtigd om namens hem of haar vergaderingen te plannen.

Wanneer u een vergadering plant voor een andere host, kunnen zowel u als de andere host de vergadering wijzigen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer plannen om naar de pagina een vergadering plannen te gaan .

3

Selecteer in het vervolgkeuzelijst plannen voor de naam van de host voor wie u de vergadering plant.

Als u deze optie wilt weergeven, moet de persoon voor wie u de vergadering plant een andere host hebben gemachtigd om namens hem of haar vergaderingen te plannen.

4

Voer de gegevens voor de vergadering in.

5

Selecteer plannen om later uw vergadering te plannen.