Met Webex teams kunt u op twee manieren meldingen instellen: wereld wijd, zodat de instellingen van toepassing zijn op al uw ruimten of afzonderlijk, zodat de instellingen alleen van toepassing zijn op bepaalde ruimten. Deze instellingen werken samen om ervoor te zorgen dat u wordt geïnformeerd over de berichten die het meest belang rijk voor u zijn. Zie Tips voor het instellen van meldingen in Cisco Webex teams voor hulp bij het kiezen van de beste combi Naties.


U kunt ook slimme meldingen ontvangen op alle apparaten die Webex teams heeft geïnstalleerd. Zie Smart meldingen van Cisco Webex teams op meerdere apparaten voor meer informatie.

Klik op uw profielfotoen selecteer vervolgens instellingen > Meldingen en stel uw voor keuren in.


 

U kunt er ook voor kiezen om een geluid af te spelen wanneer u nieuwe berichten krijgt. Kies een geluid van de vervolgkeuzelijst naast berichten of kies uit om deze uit te scha kelen.

Klik op uw profielfotoen selecteer vervolgens voor keuren > Meldingen en stel uw voor keuren in.

Tik op uw profielfoto, tik op meldingenen stel uw voor keuren in.

1

Klik op uw profielfoto, kies instellingen en open het tabblad meldingen.

2

Uw meldings voorkeuren instellen.


 

U kunt het tabblad browser ook instellen op Flash als u nieuwe berichten hebt. Klik op uw profielfoto en ga naar instellingen > Geavanceerd > Voorkeurenen kies wanneer u op deze manier wilt worden geïnformeerd.