Dit artikel is van toepassing op WBS40.9 en latere sites.

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de opties die zichtbaar zijn voordat u deel gaat nemen aan een Webex-vergadering. Als u een eerdere Webex-versiehebt, zijn deze opties mogelijk niet zichtbaar. Leer hoe u kunt deelnemen aan vergaderingen in eerdere Webex-versies.

Kunt u niet downloaden? U kunt als eerste deelnemen vanuit uwbrowser.

1

Open uw e-mail uitnodiging en klik op Deelnemen.


 

Als u geen uitnodiging voor de vergadering hebt, neem dan contact op met de host van devergadering.

2

Als dit de eerste keer is dat u deelt aan een Webex-vergadering, downloadt Webex automatisch de app.

 • Als u niets wilt installeren, klikt u op Deelnemen in uw browser.
 • Klik op het installatiebestand om de app te installeren.
 • Klik nogmaals op De app downloaden als de automatische download nietwerkte.

 

Als u deel gaat nemen vanaf een Linux-computer of Chromebook, wordt u niet gevraagd om iets te installeren. De vergadering wordt eenvoudig geopend in uw browser.

U kunt de Webex Meetings-app ook handmatig downloaden.

3

Voer uw naam en e-mailadres in en klik op Volgende.

4

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord voor de vergadering, voert u het wachtwoord voor de vergadering in - dit wachtwoord staat in uw e-mailuitnodiging - en klikt u opVolgende.

5

In het voorbeeldvenster kunt u ervoor zorgen dat uw audio- en videogeluid er goed uit ziet voordat u deel gaat nemen aan de vergadering. Kies eerst hoe u wilt horen.

 • Computeraudio (standaard) gebruiken ̶ Computer met een headset of luidsprekers gebruiken.
 • Bel mij ̶ Voer een telefoonnummer in en Webex belt u. Afhankelijk van het Webex-abonnement van uw host kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Inbellen ̶ Als u uw telefoon liever gebruikt voor audio, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Geen verbinding maken met audio ̶ Gebruik deze optie als u aan een vergadering moet deelnemen en inhoud moet delenen geen audio nodig hebt. U bent bijvoorbeeld in een conferentieruimte met uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.
6

Kies of u uw video en microfoon wilt in- of uitgeschakeld voordat u deel gaat nemen.

Klik op Video stoppen of Video starten om uw video uit of in teVideo stoppen schakelen.

Klik opDempen Dempen of Dempen uitschakelen om uw microfoon uit of in te schakelen.

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een compatibelvideoapparaat.

7

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Als u onderweg bent, kunt u via de mobiele Webex-app deelnemen aan uw vergadering vanaf uw Apple- of Android-telefoon, tablet of Apple Watch.

U kunt video gebruiken, chatten met andere deelnemers en inhoud delen.

1

Tik op Deelnemen aan vergadering in uw e-mailuitnodiging als het tijd is om deel te nemen aan de vergadering.

Tik op Deelnemen
2

Tik op Downloaden om de app Cisco Webex Meetings te installeren en deel te nemen aan de videoconferentie.

Tik op het nummer op uw scherm om alleen per telefoon deel te nemen aan de vergadering.

3

Tik op Openen nadat de Webex Meetings-app de Servicevoorwaarden en Privacyverklaring heeft geïnstalleerd en geaccepteerd.


 

Als u voor de eerste keer deel gaat nemen aan een vergadering in iOS, moet u in uw e-mailuitnodiging of agenda opnieuw op de koppeling naar de vergadering klikken om naar de vergadering te gaan. Voor toekomstige vergaderingen opent het klikken op de vergaderkoppeling de Webex Meetings-app en gaat u rechtstreeks naar de vergadering.

4

Voer uw naam en e-mailadres in en tik op OK.


 

Voer indien vereist het wachtwoord voor de vergadering in , in de e-mailuitnodiging en tik op OK.

Wanneer de Webex Meetings-app wordt geopend, is uw video standaard uitgeschakeld. Tik op Video starten om te zien hoe u naar anderen kijkt voordat u deel gaat nemen aan de vergadering.
Internet voor audio gebruiken
5

Wijzig uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.

 • Gebruik Internet voor audio (standaard) ̶ Telefoon met een headset of luidsprekers gebruiken.
 • Bel mij ̶ Voer een telefoonnummer in en Webex belt u. Afhankelijk van uw Webex-abonnement kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Inbellen ̶ Als u uw telefoon liever gebruikt voor audio, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Maak geen verbinding met audio ̶ Gebruik deze optie als u aan een vergadering moet deelnemen en inhoud moet delen engeen audio nodig hebt. U bent bijvoorbeeld in een conferentieruimte met uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.
6

Klik op Verbinding maken met een apparaat om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel videoapparaat.

7

Tik op Deelnemen.

Tik op Deelnemen

Gebruik de web-app om deel te nemen aan een Webex-vergadering vanuit uw browser. Dit is de eenvoudigste manier om deel te nemen als u een Chromebook, een Linux-computer of u simpelweg niets wilt downloaden.

1

Open uw e-mail uitnodiging en klik op Deelnemen aan vergadering.

2

Webex begint met het voorbereiden van de verbinding met uw vergadering. Als u deel gaat nemen vanaf een Windows-computer of Mac, klikt u op Deelnemen in uw browser. Als u deel gaat nemen vanaf een Linux-computer of Chromebook, wordt u niet gevraagd om iets te installeren. De vergadering wordt eenvoudig geopend in uw browser.


 

Mogelijk wordt er een pagina met vergaderingsgegevens weergegeven. Als dat zo is, klikt u op Deelnemen aan vergadering.

Als u hier melding van krijgt, geeft u uw browser toegang tot uw camera en microfoon om te zien en horen wat er tijdens de vergadering gebeurt.

3

Voer uw naam en e-mailadres in en klik vervolgens op Volgende.

De naam die u optreedt, is de naam die iedereen in de vergadering ziet.

4

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord voor de vergadering, voert u het wachtwoord voor de vergadering in - dit wachtwoord staat in uw e-mailuitnodiging - en klikt u opVolgende.

5

In het voorbeeldvenster kunt u ervoor zorgen dat uw audio- en videogeluid er goed uit ziet voordat u deel gaat nemen aan de vergadering. Kies eerst hoe u wilt horen.

 • Computeraudio (standaard) gebruiken ̶ Computer met een headset of luidsprekers gebruiken.
 • Bel mij ̶ Voer een telefoonnummer in en Webex belt u. Afhankelijk van het Webex-abonnement van uw host kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Inbellen ̶ Als u uw telefoon liever gebruikt voor audio, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Geen verbinding maken met audio ̶ Gebruik deze optie als u aan een vergadering moet deelnemen en inhoud moet delenen geen audio nodig hebt. U bent bijvoorbeeld in een conferentieruimte met uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.
6

Kies of u uw video en microfoon wilt in- of uitgeschakeld voordat u deel gaat nemen.

Klik op Video stoppen of Video starten om uw video uit of in teVideo stoppen schakelen.

Klik opDempen Dempen of Dempen uitschakelen om uw microfoon uit of in te schakelen.

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een compatibelvideoapparaat.

7

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Als u bandbreedteproblemen ervaart, kunt u dit doen.

Als u inbelt bij een vergadering, kunt u iedereen in de vergadering horen, maar kan u niemand zien of wat ze delen tijdens de vergadering.

1

Open uw uitnodiging voor de vergadering en bel een van de nummers onder Deelnemen via telefoon. Afhankelijk van het vergaderingsplan van de host bevat uw e-mail uitnodiging een lijst met in belnummers,

2

Voer uw vergadering of toegangscode in en druk vervolgens op #.

3

Voer uw deelnemerpinkaart of -id in, als u er een hebt. Als u dit niet deed, drukt u op # om in de lobby van de vergadering te worden geplaatst, waar de host van de vergadering u kan toelaten.

Zodra u deel gaat nemen aan de vergadering, kunt u iedereen in de vergadering horen, maar kunt u niets zien dat wordt gedeeld.

Neem deel via een deel bare of mobiel apparaat om te zien wat er in uw vergadering wordt gedeeld.

Gerelateerde resources

Bekijk hoe u aan een Cisco Webex-vergadering deel kunt nemen met een youtube-trainingsvideo.

Veelgestelde vragen

U hebt geen Webex-account nodig om deel te nemen aan vergaderingen waar u voor bent uitgenodigd. U hebt wel een e-mailuitnodiging nodig met de informatie die u nodig hebt om deel te nemen aan de vergadering.

Vraag de organisator van uw vergadering om deze uitnodiging uit te nodigen.

Als u uw computer voor audio gebruikt:

Neem deel aan een testvergadering om ervoor te zorgen dat uw audio- en videoapparaten werken zoals verwacht vóór uw vergadering.

Wanneer u deel gaat nemen aan een testvergadering, wordt de Webex Meetings-app automatisch gedownload, zodat u eenvoudiger kunt deelnemen aan uw volgende vergadering.

Wanneer u op de koppeling Deelnemen klikt in uw e-mailuitnodiging, wordt de Webex Meetings-app automatisch gedownload. U kunt de bestanden ook downloaden via webex.com.

Nu downloaden

Als u wilt deelnemen zonder iets te downloaden, kunt u deelnemen via uw browser.

 • U bent mogelijk niet de host of cohost van de vergadering. Als u bent uitgenodigd voor de vergadering, vraagt u de host om op te nemen.

 • Uw site heeft mogelijk geen opnameruimte meer. Download of verwijder opnamen om ruimte te maken.

 • Opnemen kan zijn uitgeschakeld. Neem contact op met uw Webex-sitebeheerder.

 • Voor gratis gebruikers is opnemen momenteel alleen beschikbaar in de bureaublad-app. Als u een vergadering start vanuit de web-app via Chromebook, kunt u deze niet opnemen.