Voordat u begint

Als Webex-beheerder moet u Webex-assistent opgeven voor vergaderingen voor een organisatie, een hele Webex site of voor specifieke gebruikers via een licentietoewijzing.

Webex-assistent is beschikbaar in Webex Meetings versie 40,4 en later.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naar Servicesen Selecteer sites onder vergadering .

2

Selecteer uw site en kies site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel onder Webex-assistent configuratie het selectievakje Webex-assistent inschakelen in of uit .

Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, is Webex-assistent beschikbaar in vergaderingen op uw site.
5

Schakel het selectievakje Webex-assistent inschakelen bij het starten van vergadering standaard in om Webex-assistent automatisch in te schakelen wanneer de host een vergadering start .

Tijdens de vergadering kunnen hosts Webex-assistent uitschakelen of inschakelen.

6

Selecteer Opslaan.