Als op het apparaat aan het meest uiterste uiteinde camera-tracering is ingeschakeld, waarbij de camera de actieve luidspreker volgt, kunt u de camera niet op afstand bedienen.

U hebt geen toegang op afstand tot instellingen voor een camera.


Voor Webex Boards is een aanraakcontroller vereist, zoals Touch 10 of Room Navigator, om toegang te hebben tot de besturing van de camera aan het uiterste uiteinde.

1

Selecteer in een gesprek het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek om de lijst met deelnemers aan te roepen.

2

Selecteer de naam van de camera die u wilt bedienen en selecteer de optie Weergave bedienen.

3

U kunt de kantel-, pan- en zoomfunctie van de externe camera aanpassen met de knoppen voor de camerabesturing. Tik ergens buiten de knoppen als u klaar bent.