In de weer gave zelf ziet u wat anderen zien van uw bureau of kamer serie in een gesprek. Hiermee zorgt u ervoor dat ze zien wat u wilt dat ze zien.

Het is verstandig af en toe uw zelfweergave te activeren tijdens de vergadering. Zo zorgt u ervoor dat u in beeld blijft.

Het kan gebeuren dat de huidige positie van de zelfweergave belangrijke delen van het beeld op uw scherm blokkeert. Zodoende kunt u deze verplaatsen naar een andere plek op uw scherm. U kunt dit doen via het touchscreen of met een afstands bediening, afhankelijk van uw bureau of kamer.

1

Tik op het pictogram Zelfweergave. U kunt nu uw zelfweergave zien op het scherm.

2

Op sommige Bureau apparaten kunt u de locatie van de zelf weergave op het scherm wijzigen. Druk op het pictogram Zelfweergave en sleep het om de locatie te wijzigen. U kunt kiezen tussen zes vooraf gedefinieerde locaties.

3

Tik nogmaals op het pictogram Zelfweergave om de zelfweergave te sluiten.

1

Tik op het pictogram Camera en selecteer Zelfweergave. U kunt nu uw zelfweergave zien op het scherm.2

Gebruik de camera-instellingen voor het draaien, kantelen en zoomen van de camerapositie om de gewenste cameraweergave te krijgen.

Tik op het pictogram Maximaliseren en minimaliseren om te schakelen tussen de BiB-weergave en weergave op volledig scherm.

3

Wanneer u in gesprek bent, kunt u de locatie van uw zelfweergave op het scherm wijzigen.


Druk in het gespreksmenu van de Touch 10 op het pictogram Zelfweergave en sleep het om de locatie te wijzigen. U kunt kiezen tussen zes vooraf gedefinieerde locaties.

4

Als u de zelfweergave wilt sluiten, tikt u op het pictogram Camera en deselecteert u Zelfweergave.

1

Ga naar het pictogram camera in de rechter bovenhoek van het Start scherm en selecteer deze met de knop OK van het bedienings element.


2

Selecteer het pictogram Zelfweergave vastzetten om de zelfweergave in te schakelen. Selecteer het pictogram minimaliseren/maximaliseren om te scha kelen tussen PIP en een zelf weergave in volledig scherm.


Voor in- en uitzoomen en voor het pan- en kantelpictogram selecteert u het camerapictogram in het menu Cameracontrole. Hiermee kunt u de camerapositie aanpassen.3

Als u de zelf weergave wilt sluiten, gaat u naar het beheermenu van de camera en deselecteert u Zelfweergave vastzetten.

Veeg vanaf de rechter kant van het scherm om uzelf te controleren. Zolang uw camera is geopend/aan, ziet u zelf de weer gave in het paneel aan de rechter kant. U kunt op camera-instellingen tikken en vervolgens volledig scherm openen om de weer gave volledig weer te geven. Als u het volledige scherm wilt afsluiten, veeg dan weer vanaf de rechter kant weer, tik op camera-instellingen en tik vervolgens op volledig scherm sluiten.

Als u het paneel aan de rechter kant wilt sluiten, tikt u ergens anders op het scherm.

U kunt als volgt de locatie van uw eigen scherm weer geven tijdens een gesprek:

  1. Tik op het scherm om de besturings toetsen onderaan te plaatsen. Tik op Selfview. De weer gave zelf wordt boven aan het gesprek geopend.

  2. Schakel altijd weer geven in. Druk op de zelf weergave en sleep deze om de locatie te wijzigen. Deze wordt uitgelijnd op vooraf gedefinieerde locaties terwijl u sleept.

  3. Als u de zelfstandige weer gave weer wilt verbergen, tikt u op de knop Selfview en schakelt u altijd uit. De pagina wordt nog steeds weer gegeven in het deel venster aan de rechter kant wanneer u vanaf de rechter kant naar rechts gaat.