U kunt Webex-vergaderingen in persoonlijke ruimten vergren delen of ontgrendelen. Afhankelijk van de instellingen van uw Webex-site kunt u mogelijk ook Webex-geplande vergaderingen vergren delen of ontgrendelen.

1

Ga tijdens de vergadering naar meer en selecteer vergadering vergren delen. U ziet het vergrendelings pictogram boven aan uw scherm om u te laten weten dat de vergadering is vergrendeld.

2

Als u de vergadering wilt ontgrendelen, gaat u naar meer en selecteert u vergadering ontgrendelen.


 

Als uw voor keuren voor uw Webex-vergadering zodanig zijn ingesteld dat uw persoonlijke ruimte automatisch wordt vergrendeld nadat de vergadering is gestart, zijn deze voor keuren ook van toepassing op uw Webex-vergaderingen in uw persoonlijke ruimte in Webex teams. Afhankelijk van de instellingen van uw Webex-site kunt u de instellingen voor automatisch vergren delen voor uw persoonlijke ruimte aanpassen. Zie de instellingen voor uw persoonlijke ruimte in Cisco Webex meetings wijzigen.