let_participant_into_room_graphic

Linux-gebruikers: Deze functie is beschikbaar in de Webex -app, maar niet in Webex Meetings.

Wanneer deelnemers in de lobby wachten om deel te nemen aan uw vergadering, wordt er een melding weergegeven. Als het deelvenster Deelnemers is gesloten, wordt de melding weergegeven in de bedieningselementen voor vergaderingen. Als het deelvenster is geopend, wordt de melding weergegeven in het deelvenster Deelnemers.

1

Als u wilt zien wie in de wacht staat om deel te nemen, klikt u op de melding.

2

Bekijk de lijst met deelnemers die wachten om deel te nemen en kies wie u wilt toelaten of verwijderen op basis van de groep en de domeinnaam van de deelnemer:

Intern —Geverifieerde deelnemer binnen dezelfde Webex -organisatie als de vergaderhost.

Extern —Geverifieerde deelnemer buiten de Webex -organisatie van de host van de vergadering.

Niet geverifieerd —Een niet-geverifieerde deelnemer.


 

De domeinnaam wordt weergegeven voor geverifieerde deelnemers en is gemarkeerd als: Intern of Extern deelnemers.

3

Voer een van de volgende handelingen uit om deelnemers toe te laten:

  • Als u afzonderlijke deelnemers wilt toestaan, schakelt u het selectievakje naast hun naam in en klikt u op Binnenlaten .
  • Als u iedereen in een specifieke groep wilt toelaten, schakelt u het selectievakje van die gewenste groep in en klikt u op Binnenlaten .
  • Als u iedereen wilt toelaten die wacht, vinkt u het volgende aan: Alles selecteren en klik op Binnenlaten .

Nadat u personen hebt toegelaten, wordt in de Webex-app in het deelvenster Deelnemers het label Niet geverifieerd weergegeven voor niet-geverifieerde deelnemers.


 

Aan een deelnemer terug naar de lobby verplaatsen , klik met de klikken met de rechtermuisknop op hun naam en selecteer Verplaatsen naar lobby .

4

Voer een van de volgende handelingen uit om deelnemers te verwijderen:

  • Als u afzonderlijke deelnemers wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast hun naam in en klikt u op Verwijderen .
  • Als u iedereen in een specifieke groep wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje van die gewenste groep in en klikt u op Verwijderen .
  • Als u iedereen die in de wacht staat wilt toelaten, selecteert u het selectievakje Alles selecteren en selecteert u Toelaten.