Ga naar Spaces, klik op en kies contact opnemen met een persoon om hun e-mailadres of naam in te voeren. Voer vervolgens uw bericht in en verzend het. De volgende keer dat u deze berichten uitnodigt, kunt u gewoon hun naam selecteren in het filter personen.

1

Ga naar berichten, tik en selecteer contact opnemen met een persoon.

2

Voer de naam of het e-mailadres van de persoon in of selecteer ze in uw lijst met recente lijsten. Voer vervolgens uw bericht in en tik op verzenden.

1

Ga naar Spaces, tik en selecteer contact opnemen met een persoon.

2

Tik op persoon toevoegen, voer de naam of het e-mailadres in en selecteer ze in de zoekresultaten.


 

Tik op Selectie wijzigenAls u iemand anders wilt selecteren.

3

Tik vervolgens op ruimte makenen verzend uw bericht.

Ga naar Spaces, klik op en kies contact opnemen met een persoon om hun e-mailadres of naam in te voeren. Voer vervolgens uw bericht in en verzend het. De volgende keer dat u deze berichten uitnodigt, kunt u gewoon hun naam selecteren in het filter personen.