Du kan redigere navnet og video adressen til dine favoritt kontakter.

Hvis du har angitt en kontakt fra katalogen som din favoritt, kan du redigere navnet.

Hvis du har merket en video adresse som din favoritt fra listen over nylige anrop, kan du redigere denne adressen. Du kan også legge til et navn i denne adressen for å finne kontakten din på en enkel måte.

1

Redigere navnet på en kontakt:

 1. Velg en kontakt fra listen over favoritter , og trykk på mer (...) på kontakt kortet.

 2. Velg Rediger favoritt.

 3. Rediger navnet på kontakten og trykk på lagre .

 4. Nå ser du navnet på kontakten din i listen over favoritter .

2

Rediger navnet og video adressen til en kontakt:

 1. Velg en video adresse fra listen over favoritter , og velg mer (...).

 2. Rediger navnet på kontakten og trykk på lagre. Du kan også redigere video adressen.

 3. Nå ser du navnet på kontakten din i listen over favoritter .

1

Med berørings kontrolleren redigerer du navnet til en kontakt:

 1. Velg en kontakt fra listen over favoritter , og trykk på Rediger favoritt på kontakt kortet.

 2. Rediger navnet på kontakten og trykk på lagre.

2

Du kan redigere navnet og video adressen til en kontakt ved hjelp av berørings kontrolleren:

 1. Velg en video adresse fra listen over favoritter , trykk på mer og Rediger favoritt på kontakt kortet.

 2. Rediger navnet på kontakten og trykk på lagre. Du kan også redigere video adressen.

 3. Nå ser du navnet på kontakten din i listen over favoritter .