Możesz edytować pseudonimy i adresy wideo ulubionych kontaktów.

Jeśli oznaczysz kontakt z katalogu jako ulubiony, możesz edytować jego pseudonim.

Jeśli oznaczysz adres wideo jako ulubiony na liście Ostatnie , możesz go edytować. Możesz również dodać nazwę do tego adresu, aby łatwo znaleźć ten kontakt.

Aby edytować pseudonim ulubionego kontaktu:

 1. Stuknij przycisk Połącz na urządzeniu lub na ekranie głównym kontrolera dotykowego.

 2. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij opcji Więcej Na wizytówce.

 3. Stuknij opcję Edytuj pseudonim , aby zmienić nazwę tej osoby na liście ulubionych. Zostanie otwarta miękka klawiatura. Wpisz nazwę, której chcesz użyć, i dotknij opcji Zapisz na klawiaturze.

Aby edytować adres wideo ostatniego kontaktu:

 1. Stuknij przycisk Połącz na urządzeniu lub na ekranie głównym kontrolera dotykowego.

 2. Jeśli ostatnie połączenie nie zostało jeszcze dodane do ulubionych, otwórz listę Ostatnie i wybierz wpis, który chcesz edytować i zapisać. Stuknij przycisk ulubionych Na wizytówce. Dotknij strzałki w lewym górnym rogu, aby wrócić. Otwórz listę Ulubione . Przewiń, aby zobaczyć, że ostatni kontakt został dodany.

 3. Wybierz ostatnio ulubiony kontakt i kliknij Więcej Na wizytówce.

 4. Teraz możesz edytować pseudonim i numer kontaktu.

  Możesz też dotknąć opcji Edytuj i wybrać numer , aby edytować adres wideo. Po zakończeniu możesz natychmiast nawiązać połączenie, dotykając zielonego przycisku Połącz na klawiaturze programowej.

1

Edytowanie nazwy kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij ikony więcej (...) na karcie kontaktu.

 2. Wybierz polecenie Edytuj Ulubione.

 3. Edytuj nazwę kontaktu i dotknij opcji Zapisz.

 4. Nazwa kontaktu będzie widoczna na liście Ulubione .

2

Edytowanie nazwy i adresu wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione i wybierz pozycję więcej (...).

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Nazwa kontaktu będzie widoczna na liście Ulubione .

1

Za pomocą kontrolera dotykowego możesz edytować nazwę kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij opcji Edytuj ulubione Na wizytówce.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz.

2

Za pomocą kontrolera dotykowego edytuj nazwę i adres wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione, dotknij opcji więcej i Edytuj Ulubione na karcie kontaktu.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Nazwa kontaktu będzie widoczna na liście Ulubione .