Problemer som er løst i RoomOS 10. mai 2021

Versjons-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • CSCvw48865 – Touch 10 svarer ikke etter lukking av en innstilling som har blitt låst.

 • CSCvw80881 – kan lagre en kontakt uten å angi et nummer i kontaktmetode når du redigerer kontakten i lokalt webgrensesnitt.

 • CSCvx25405 – Touch 10 svarer ikke etter at du har berørt knappen «Flere møter».

 • CSCvx52177 – Webex-møteklienter med dempet video vises ikke på filmstripe når synlig visning er aktivert på Desk Pro.

 • CSCvx66341 – når video stoppes når egenvisning er slått på i en samtale, vises egenvisning i full skjerm.

 • CSCvx61988 – tilpassede ikoner gjenopprettes ikke fra sikkerhetskopibunt.

 • CSCvx68241 – Webex Edge for enheter koblet enhet med skykonfigurasjon skriveaktivert bruker gamle Unified CM-tilpasninger.

 • CSCvx68427 – et sikkerhetsproblem i enhets-API-en.

 • CSCvx85788 – kjernepanikk når du kobler sammen to ASUS-VP28U monitorer til enhetens HDMI-utganger.

 • CSCvx98895 – når en enhet er registrert i personlig modus uten et visningsnavn fra Control Hub, registreres ikke enheten.

 • CSCvy06936 – lokalt webgrensesnitt returnerer en 500-feil når du logger på med LDAP.

 • CSCvx52574 – Room USB-skjerm viser ikke startskjermen når innholdskilden er i ventemodus.

Problemer løst i RoomOS 9. april 2021

Versjons-ID: RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

 • Denne versjonen inneholder en kritisk sikkerhetsreparasjon.

Problemer løst i RoomOS 10. april 2021

Versjons-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • Denne versjonen inneholder en kritisk sikkerhetsreparasjon.

Problemer løst i RoomOS 9. april 2021

Versjons-ID: RoomOS 9.15.3.11 817ba45c1b2

 • CSCvx74510 – mislykkes med å opprette et sertifikat på grunn av for lang systemenhet eller domenenavn.

Problemer løst i RoomOS 9. mars 2021

Versjons-ID: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

 • CSCvw92800 – enhet krasjer i et anrop med SIGABRT(6) i FSMMedia med deklarasjons videoDataOffset-feil.

 • CSCvw87941 – det å ha en omvendt skråstrek (\) i et SIP-visningsnavn fører til at anrop mislykkes.

 • CSCvw94531 – Webex-enheten krasjer når et anrop til en Sony-enhet kobles fra.

 • CSCvx09177 – kan ikke angi «0» som første siffer for en verts-PIN fra enhetens lokale webgrensesnitt.

 • CSCvx17559 – trådløs delt ressurs fra Webex-appen er omkodet på SX-, DX- og MX-serien.

 • CSCvx24414 – hovedvideostrøm forsvinner når deling startes i anrop på SX80, MX700 og MX800.

 • CSCvx53626 – ratebegrensning under en delta-hendelses desynkroniseringsløsning forårsaket at et anrop ble fjernet.

Problemer løst i RoomOS 10. mars 2021

Versjons-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • CSCvw92800 – enhet krasjer i et anrop med SIGABRT(6) i FSMMedia med deklarasjons videoDataOffset-feil.

 • CSCvw49033 – endring i brukerroller oppdateres ikke i det lokale webgrensesnittet til en Room Kit Pro.

 • CSCvw87941 – det å ha en omvendt skråstrek (\) i et SIP-visningsnavn fører til at anrop mislykkes.

 • CSCvw94531 – Webex-enheten krasjer når et anrop til en Sony-enhet kobles fra.

 • CSCvw98774 – kan ikke deaktivere ikke forstyrr på en Desk Pro når kameraet og mikrofonen til enheten er i bruk via en USB-tilkoblet datamaskin.

 • CSCvx09177 – kan ikke angi «0» som første siffer for en verts-PIN fra enhetens lokale webgrensesnitt.

 • CSCvx10253 – strengen «avslutning» er ikke lokalisert til japansk på flytende verktøylinje på Desk Pro.

 • CSCvx13698 – veksle for å tillate at PII vises i logger.

 • CSCvx27961 – ingen innkommende video når du ringer inn i et Webex-møte.

 • CSCvx53626 – ratebegrensning under en delta-hendelses desynkroniseringsløsning forårsaket at et anrop ble fjernet.

Problemer løst i RoomOS 9. februar 2021

Versjons-ID: RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

 • CSCvw60357 – Share-kilde fortsetter å spinne på Touch 10 når du prøver å dele og forhåndsvise fra én enkelt inndataport koblet til en videosvitsj.

 • CSCvw99060 – kan ikke legge inn et Microsoft Team-anrop med WebRTC.

Problemer løst i RoomOS 10. februar 2021

Versjons-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • CSCvw58387 – alternativet slett er tilgjengelig på lokalt webgrensesnitt etter å ha slettet det opplastede egendefinerte merkebildet på Webex Room Kit.

 • CSCvw77100 – egenvisning på Webex Board 55 kan ikke deaktiveres.

 • CSCvw99060 – kan ikke legge inn et Microsoft Team-anrop med WebRTC.

Problemer løst i RoomOS 9. januar 2021

Versjons-ID: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

 • CSCvw21387 – Touch-gjenkjenning på Desk Pro reversert for høyre-mot-venstre-språk under berøringsviderekobling.

 • CSCvw22208 – indikatoren deling startet stopper ikke etter at en samtale har blitt avsluttet i samtaler der deling er deaktivert.

 • CSCvw57121 – tidssonen Asia/Riyadh er ikke gjenspeilet i nettapper.

Problemer løst i RoomOS 10. januar 2021

Versjons-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f

 • CSCvs42919 – tastatur «Angi»-nøkkel som ikke er uthevet på siden for Ethernet-innstillinger, i Room Kit Plus.

 • CSCvv85303 – tavlens PDF-fil som er delt med e-post fra en Desk Pro, viser kilden som Webex Board i stedet for Desk Pro.

 • CSCvv88504 – enhet mottar ikke en ny IP-adresse etter å ha byttet trådløst nettverk.

 • CSCvw21387 – Touch-gjenkjenning på Desk Pro reversert for høyre-mot-venstre-språk under berøringsviderekobling.

 • CSCvw22208 – indikatoren deling startet stopper ikke etter at en samtale har blitt avsluttet i samtaler der deling er deaktivert.

 • CSCvw51659 – enhet koblet til Webex Edge for enheter ignorerer ikke TMS-bestillinger når hybridkalender er aktivert.

 • CSCvw57121 – tidssonen Asia/Riyadh er ikke gjenspeilet i nettapper.

Problemer løst i RoomOS, desember dropp 1

Versjons-ID: rom OS 2020-11-27 d43c34aee86

 • CSCvw13852 – i det lokale webgrensesnittet vises ikke toppteksten i konfigurasjonsdelen som forventet.

 • CSCvw26534 – enheter for Room- og Desk-serien kan ikke laste ned PAC-filer når HTTP-proxy er konfigurert for å bruke PACUrl.

 • CSCvw35649 – koreansk inndata er ikke tilgjengelig på alle DX80-enheter.

Problemer løst i RoomOS, november dropp 1

Versjons-ID: rom OS 2020-11-11 40a133064c6

 • CSCvs50230 – diagnostikkstrengen «Motta Jitter» vises på japansk på en Touch 10 som er koblet til en Room Kit Pro når grensesnittspråket endres til japansk under et Webex-møte.

 • CSCvu15965 – evaluering av programvare for Bluetooth-representasjonsangrep (BIAS) for BR/EDR-implementerere.

 • CSCvv99058 – lydnivå for lav mikrofon fra Room Kit Mini.

 • CSCvv76217 – lengst-endevideo vises ikke på skjermen i en samtale.

 • CSCvv66985 – ingen lyd gjennom AirPods hvis AirPods er koblet til en Desk Pro etter at en samtale er etablert.

 • CSCvv70182 – vannrett linje sett mot den nedre delen av skjermen med Codec Pro og Quadcam.

 • CSCvv95307 – knapper i rommet forsvant fra brukergrensesnittet.

 • CSCvv70636 – DNS-oppføringer kan ikke slettes fra et brukergrensesnitt på skjerm.

 • CSCvv79894 – ingen innkommende lyd i et Microsoft Teams-møte.

 • CSCvv78148 – startknappen for deling er synlig i samtale når brukergrensesnittets synlighet er satt til «skjult».

 • CSCvw10298 – utgangsnivået på lydkoblingen brukt to ganger.

 • CSCvw25140 – kodeken krasjer når UTF-8-tegnkoden i xConfiguration Video Input Connector N Name er lengre enn 16 byte.

Problemer løst i RoomOS, oktober dropp 1

Versjons-ID: rom OS 2020-10-26 d97b604b745

 • CSCvw23792 – Touch 10-kontrollere går til vedlikeholdsmodus når det flyttes fra sommertid til standardtid.

Problemer løst i RoomOS, oktober dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

 • CSCvv04467 – PIP-er uten videoblink når det er endringer i oppsettet i et møte.

 • CSCvt73728 – «ingen skjerm ble registrert på videoutgang konfigurert for OSD»-varsel vises på engelsk uavhengig av språkinnstillingen for brukergrensesnitt.

 • CSCvv61586 – Desk Pro har krasjet med ekstern oppgradering.

 • CSCvu94080 – angir at loggmodus til Av-resultatene i diagnostikkmeldingen «plattform tilstandsfeil – maskinvare og status for operativsystem. Merk referanser.»

 • CSCvu98384-SX20, MX200 G2 og MX300 G2 har dårlig videokvalitet, og videoartefakter vist.

 • CSCvv28445 – oppsettsvelger er ikke synlig for Zoom-konferanser.

 • CSCvv50640 – brukergrensesnittspråk har som standard engelsk etter programvareoppgradering.

 • CSCvv95307 – knapper i rommet forsvant fra brukergrensesnittet etter et anrop, men forblir i redigeringsprogram for utvidelsesprogram for grensesnitt.

 • CSCvv79894 – ingen innkommende lyd i Microsoft Teams-møter.

Problemer løst i RoomOS, september dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

 • CSCvu51454 – lokalt webgrensesnitt krasjer når visse søkeargumenter brukes.

 • CSCvv49750 – Desk Pro kan avsluttes på grunn av at den oppfattete feilsensoren.

 • CSCvu99186 – PIN-kode for trådløs gjest vises ikke når «xConfiguration UserInterface diagnostikk varsler» er satt til skjult.

 • CSCvv14323 – hvis du legger til et nytt sertifikat, fører det til feil når tidssonen er satt til annet enn GMT.

 • CSCvv17903 – kan ikke delta i Webex-hendelse som panel fra lokalt webgrensesnitt.

 • CSCvv29093 – enhet kan ikke koble til Webex på grunn av feil ved søk etter proxy. Enheter får ikke tilgang til en PAC-fil som er videresendt fra WPAD.

Problemer løst i RoomOS, august dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

 • CSCvu33369 – enhet krasjer periodisk med SIGABRT når du legger inn metrikk.

Problemer løst i RoomOS, mai dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

 • CSCvt36123-Strict transport Security (HSTS) er ikke synlig i svaroverskriften.

 • CSCvt54244 - FIPS-modus deaktivert ved oppgradering.

Problemer løst i RoomOS, april dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Ingen kunde oppdaget at det ble løst noen problemer.

Problemer løst i RoomOS, mars dropp 2

Versjons-ID: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Ingen kunde oppdaget at det ble løst noen problemer.

Problemer løst i RoomOS, mars dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Ingen kunde oppdaget at det ble løst noen problemer.

Problemer løst i RoomOS, februar dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

 • CSCvs41783 – Codec Pro har en lyd i ventemodus når den er koblet til Cisco Explorer 4642HD og HDCP er aktivert.

 • CSCvs44975 – serieoverføringshastighet for Cisco Webex Codec Pro kan ikke konfigureres.

 • CSCvs53561 – første samtale på Webex Room 70 G2 etter at oppgraderingen mangler lyd og venstre visning er svart.

 • CSCvs61517 – Room Kit Mini brukes som et webkamera for en Windows bærbar PC, fører til at det ikke er noen videofeed.

Problemer løst i RoomOS, januar dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2020-01-10 CDF 8762390f

 • CSCvs43525 – enhet krasjer under anrop på grunn av ytelsesproblemer.

 • CSCvs41898 – alternativet «Avbryt» er ikke tilgjengelig når noen har ringt noen fra en enhet i Room-serien.

Problemer løst i RoomOS, desember dropp 2

Versjons-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

 • CSCvs11273 – enheter krasjet med feilen: «kritisk: ingen buffer tilgjengelig for melding av størrelsen x».

 • CSCvr51008 – Touch 10 fasevisning er ikke riktig oppdatert etter at du har lagt til et anrop mens en trådløs deling er startet.

 • CSCvr72860 – utføring av en kommando i Developer API i lokalt webgrensesnitt fungerer ikke.

 • CSCvr97886 – hvis du klikker på knappen automatisk oppdatering på siden samtalekontroll i det lokale webgrensesnittet, kan du generere flere forespørsler. Den automatiske oppdateringen kan ikke deaktiveres i denne tilstanden ved å klikke på knappen automatisk oppdatering.

 • CSCvs17682 – TRC6 hurtigtastsekvenser bør deaktiveres.

 • CSCvs38514 – SNMP-konfigurasjonsoverføring er brutt.

Problemer løst i RoomOS, desember dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2019-11-25 d77823b4a64

 • CSCvr36585 – MX700, MX800 og SX80-krasj med «har null peker-hensyn».

 • CSCvs11273 – enheter krasjet med feilen: «kritisk: ingen buffer tilgjengelig for melding av størrelsen x».

 • CSCvq92198 – egendefinert bakgrunnsbilde oppdateres ikke hvis Room Kit eller Room Kit Mini er i ventemodus.

 • CSCvr22560 – ved aktivering av 802. x-godkjenning med et opplastet sertifikat, fungerer ikke godkjenningen med mindre navnet på den registrerte enheten legges til manuelt.

 • CSCvr53710 – Touch 10 og Control Hub viser: «kan ikke verifisere ultralyd-signalet som aktiverer sammenkobling med telefoner og bærbare datamaskiner.» selv om tilkobling til ultralyd fungerer.

 • CSCvs26569-DTMF – forsinkelse på 15-20 sekunder når du angir en konferanse eller en talepostkode fra australske område.

 • I Companion-modus kan det hende at tidsavbrudd for enheter som går til halvvåken- og standbymodus, ikke følger enhetskonfigurasjoner.

Problemer løst i RoomOS, november dropp 1

Versjons-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

 • CSCvr12338 – knapp for fasilitetstjeneste er tilgjengelig i brukergrensesnittet når enheten er i en aktiv samtale.

 • CSCvr44647 – hvis du angir sekvens * # * * 1 på TRC6-fjernkontrollen, deaktiveres bruken av en fjernkontroll.

 • CSCvr45080 – tavle lagret med 12hr-tidsformat på Webex Board 55 når språket er satt til engelsk og tavlen er satt til 24h-tidsformat.

 • CSCvr46703 – i makroredigering for Room Kit Plus, er «Lagre makro» fremdeles synlig etter at du har fått feil ved lagring av en makro.

 • CSCvr49008 – CDP (Cisco Discovery Protocol) er automatisk aktivert etter å ha blitt deaktivert.

 • CSCvr69971 – forestående møte ikke synlig på Touch 10, selv om møtet vises som OBTP når det starter.