Ting du bør huske på

Administratoren må konfigurere kontoen med hybridkalenderen, slik at du kan motta varsler om planlagte møter og samtaler. Du kan motta varsler for Webex-møter, møter som er planlagt fra et Webex App-område med én eller flere personer, og møter som er planlagt ved hjelp av @webex eller @meet. Innstillinger for møtevarsler er ennå ikke tilgjengelige for Webex App for Web, iPhone, iPad eller Android.

Varslingsinnstillinger for planlagt møte påvirker bare de varslene for planlagt møte. De påvirker ikke sammenføyningsknappene som vises i Webex App, på videosystemer eller på romenheter.

Hvis du blir med i møtet fra Webex Meetings, vises den grønne sammenføyningsknappen fortsatt i Webex-appen til slutten av det planlagte møtetidspunktet. For øyeblikket er det ingen måte å avvise varselet på.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger > Varslinger.

2

Under Planlagte møter velger du når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før starttid

 • 1 minutt før starttid

 • På starttidspunktet

 • Av


 

Hvis du har valgt 5 minutter før starttid eller 1 minutt før starttid, kan du velge Utsett for å motta en annen påminnelse ved møtets starttid eller for å avvise varselet helt.

3

Velg Lagre for å lagre varslingsinnstillingene.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Preferanser > Varslinger.

2

Under Planlagte møter velger du når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før starttid

 • 1 minutt før starttid

 • På starttidspunktet

 • Av


 

Hvis du har valgt 5 minutter før starttid eller 1 minutt før starttid, kan du velge Utsett for å motta en annen påminnelse ved møtets starttid eller for å avvise varselet helt.

3

Velg Lagre for å lagre varslingsinnstillingene.

Trykk på profilbildet ditt og velg Innstillinger > Varslinger > Møter > Møtevarslinger, og velg når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før

 • 1 minutt før

 • Rett før

 • Av


 

Hvis du velger Av, men har Microsoft Outlook-kontoen tilkoblet, kan det hende du fortsatt mottar varsler om møtepåminnelse.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger > Varslinger.

2

Under Planlagte møter velger du når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før starttid

 • 1 minutt før starttid

 • På starttidspunktet

 • Av