Co je třeba mít na paměti

Správce musí ve vašem účtu nastavit hybridní kalendář, abyste mohli dostávat oznámení o naplánovaných schůzkách a hovorech. Můžete dostávat oznámení pro Webex Meetings, naplánované schůzky z prostoru aplikace Webex s jednou nebo více osobami a schůzky naplánované pomocí @webex nebo @meet. Nastavení oznámení o schůzkách zatím není k dispozici pro aplikaci Webex pro Web, iPhone, iPad a Android.

Nastavení oznámení o naplánované schůzce ovlivní pouze oznámení o naplánované schůzce. Nemají vliv na tlačítka připojení, která se zobrazují v aplikaci Webex , na videosystémech nebo zařízeních pro místnosti.

Pokud se připojíte ke schůzce z aplikace Webex Meetings, zelené tlačítko připojit se v aplikaci Webex zobrazeno až do konce naplánovaného času schůzky. V tuto chvíli neexistuje způsob, jak oznámení zrušit.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Oznámení > Schůzky .

2

Pod Plánované schůzky , zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto


 

Pokud jste zvolili 5 minut před čas zahájení nebo 1 minutu před čas zahájení , můžete vybrat Odložit přijetí dalšího připomenutí v čas zahájení schůzky, nebo oznámení zcela zamítnete.

3

Vyberte možnost Uložit uložte nastavení oznámení.

Klepněte na svou profilový obrázek a vyberte Nastavení > Oznámení > Schůzky > Oznámení o schůzce a pak zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 minut před

 • 1 minutu před

 • Bezprostředně předtím

 • Vypnuto


 

Pokud zvolíte Vypnuto ale po připojení účtu Microsoft Outlook se vám mohou stále zobrazovat oznámení připomenutí schůzky.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Oznámení .

2

Pod Plánované schůzky , zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto