Det er mulig å starte og administrere møtene dine bare fra telefonen når det er nødvendig, men det vil gi begrensede møtekontroller. Vi anbefaler derfor at du alltid starter og administrerer møtet fra møter-skrivebordet, nettet eller mobilappen.

Systemansvarlig må aktivere Webex-området slik at verter kan starte møter i personlige rom fra telefonene sine.

1

Klikk Flere måter å bli med på på hjemmesiden for Webex-området.

Møteinformasjonen vises.
2

Slå et av telefonnumrene.

3

Skriv inn tilgangskoden for møtet, og trykk #.

4

Når du blir bedt om å angi en deltakerkode, trykker du #.

5

Når du blir bedt om verts-PIN-koden, skriver du inn verts-PIN-koden og trykker #.

Deltakere trykker bare # for å bli med. Hvis verten allerede har startet personlig rom-møtet, blir deltakerne automatisk med. Hvis det ikke har begynt ennå, venter de i lobbyen.