1

Klikk Bli med i et møte på påloggingsskjermen.

2

Skriv inn møtenummer, kobling eller videoadresse. Deretter skriver du inn navn og e-postadresse, og deretter klikker du Neste.

3

Hvis det finnes et møtepassord, blir du bedt om å skrive inn passordet før du kan bli med i møtet.


 

Som gjest kan du ikke endre innstillingene, vise kalenderen eller få tilgang til andre funksjoner.