Klikk Filtrer etter for å vise filtrene, velg Tråder , og klikk deretter en tråd duvil vise.

Tapp for å vise filtrene, velg Tråder , ogtapp deretter en tråd du vil vise.