Støtte for svakt syn

Webex har begrenset støtte for tilgjengelighetsfunksjoner for svakt syn som gjelder på tvers av skrivebordet og nettappene våre.

 • Programmet støtter høykontrastskjemaet til Windows OS.

 • Programmet støtter zoomfunksjonaliteten til operativsystemet.

Støtte for skjermleser

Vi tester Webex Meetings for å sikre kompatibilitet med den nyeste versjonen av Freedom Scientific JAWS-skjermleseren.

 • Alle hurtigtaster for Meetings-skrivebordsappen fungerer med skjermlesere.

 • Skjermlesere kan ikke lese innhold fra delte presentasjoner, delte programmer og delte skrivebord.

Du kan administrere hvilke varsler du vil at skjermleser skal kunngjøre. Hvis du vil ha mer informasjon, se Administrer hvilke varsler skjermleser kunngjør .

Hurtigtaster

På Windows og MacOS kan du bruke Tab eller Shift + Tab til å navigere i møtevinduet. Du kan fortsatt bruke følgende snarveier for raskere navigering:

 • F6–Bytt mellom panelområdet og hovedvinduet.

 • Ctrl + Tab–Flytt mellom flere åpne paneler.


 

Hurtigtaster er tilgjengelige i Meetings-skrivebordsappen, men ikke i nettappen. Nettappen har begrenset støtte for tilgjengelighetsfunksjoner som bare gjelder for Støtte for svakt syn delen.

Standard hurtigtaster


 

Når du holder musepekeren over en kontroll som har en tilordnet hurtigtast, vises snarveien i verktøytipset.

verktøytipset for kontrollen Del innhold.

Trykk på

Til

Ctrl + M

Demp eller opphev demping av lyden.

Ctrl + Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Skift + F10

 • Bruk høyreklikkmenyer i følgende paneler og elementer:

  • Deltakerpanel

  • Chattepanel

  • Merknader panel (Meetings)

  • Spørsmål og svar panel (Events (klassisk) og nettseminarer)

  • Undertekster panel

   .
  • Filoverføring vindu

  • Delt tavle- og filfaner

 • Arbeide med deltakerlisten.

 • Kopier tekst fra Chat-panelet.

Ctrl + Skift + E

Utvise en deltaker fra møtet, nettseminaret eller hendelsen.

Ctrl + Skift + I

Vis eller skjul navn i video.

Ctrl + Skift + F

Angi skriftstørrelse for tavlen.

Ctrl + Skift + N

Legg til en tavleside.

CTRL + SKIFT + O

Fjern pekeren min.

CTRL + SKIFT + DEL

Fjern alle pekere.

Ctrl + Skift + R

Rekk opp eller ta ned hånden din.

Ctrl + Skift + T

Overfør en fil.

Ctrl + Del

Fjern alle merknader på tavlen.

Ctrl + Tab

Bytt mellom fane- og panelvisninger.

Du kan bytte mellom faner i følgende dialogbokser:

 • Inviter og påminn

 • Møteinnstillinger

 • Deltakerrettigheter

F6

Bytt mellom innholdsområdet og panelområdet.

Alt + Enter

Gå inn i eller ut av fullskjerm når du deler et dokument.

Ctrl + Skift + P

Vis eller skjul deltakere uten video.

Ctrl + Skift + Alt + X

Vis eller skjul deltakervideoer.

Ctrl + Skift + Y

Synkroniser visningen av en delt side, lysbilde eller tavle slik at alle ser den samme visningen.

Ctrl + Skift + H

Vis eller skjul menylinjen.

Ctrl + E

Åpne eller lukk Chat-panelet.

Ctrl + K

Tilordne rettigheter til deltakere.

Ctrl + P

Behandle undertekster.

Ctrl + Skift + K

Slå skjermleservarselet på eller av for nye chatmeldinger.

Ctrl + Skift + M

Bytt mellom Webex-smartlyd : Optimaliser for stemmen min, støyfjerning, musikkmodus.

Ctrl + /

Åpne innstillinger for snarvei

Ctrl + 0

Tilpass delt innhold til visning.

Ctrl + 2

Endre størrelse på paneler til 20 %.

Ctrl + 3

Endre størrelse på paneler til 30 %.

Ctrl + 4

Endre størrelse på paneler til 40 %.

Ctrl + 5

Endre størrelse på paneler til 50 %.

Ctrl + B

Del en nettleser.

Ctrl + L

Forlat eller avslutt møtet/arrangementet.

Ctrl + N

Låse eller låse opp møtet.

Ctrl + O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil.

Ctrl + T

Vis eller skjul sidepanel med miniatyrbilder.

Ctrl + Skift + U

Demp alle deltakere.

Ctrl + Skift + L

(Bare verter og medverter)

Ta ned alle hender som er løftet.

Ctrl + Skift + S

Gi alle deltakerne tillatelse til å dele.

Ctrl + Skift + G

Gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

Ctrl + Skift + A

Slå undertekster for hørselshemmede på eller av.

Ctrl + Skift + D

Del skjermen din.

Ctrl + Skift + B

Del en tavle.

Ctrl + Skift + Z

Avslutt deling.

Ctrl + Skift + W

Tilpass delt innhold til bredde.

Ctrl + Skift + <

Roter siden mot venstre mens du deler en fil.

Ctrl + Skift + >

Roter siden mot høyre mens du deler en fil.

Ctrl + Shift + Alt

Viser Møtekontroller-panelet under deling.

Ctrl + Skift + Q

Vis eller skjul møtekontrollene, panelene og varslene mens du deler.

Esc

Avbryt en handling, eller lukk et aktivt vindu, en meny, et panel eller et varsel i fullskjermdelingsmodus.

F1

Få tilgang til Hjelp for Webex Meetings.

PgUp

Gå tilbake til forrige lysbilde under fildeling.

PgDn

Gå videre til neste lysbilde under fildeling.

Alt + F4

Lukk en hvilken som helst dialogboks.

Ctrl + A

Kopier tekst fra Chat-panelet.

Ctrl + +

Zoom inn under deling.

Ctrl + -

Zoom ut under deling.

Ctrl + W

Lukk en delt fil.

Ctrl + Z

Angre siste handling.

Ctrl + Y

Gjør om den siste handlingen.

Alt + Skift + W

Åpne dialogboksen for simultantolkning.

Alt + Skift + H

Bytt utdataspråk for simultantolking.


 

Kun tolken har et målspråk.

Alt + Skift + R

Avslutt fjernkontroll.

Lag globale snarveier

Gjør en snarvei til en global snarvei, slik at du fortsatt kan bruke den når møte-, nettseminar- eller hendelsesapplikasjonen ikke er i fokus.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Hurtigtaster .

 2. I dialogboksen Tastatursnarveier, kryss av for dialogboksen Global snarvei.

  Du kan når som helst gå tilbake til en lokal snarvei ved å fjerne merket i boksen.

Tilpass snarveikommandoer

Hvis en standard snarvei er i konflikt med en nøkkelkommando du bruker i andre programmer, kan du redigere eller slette den.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Hurtigtaster .

 2. Klikk en tastekommando for å redigere eller slette snarveien.

  • Hvis du vil redigere snarveien, trykker du tastene for den nye kommandoen samtidig. Webex lagrer endringene automatisk.

  • Hvis du vil slette snarveien, klikker du på X ved siden av tastekombinasjonen. Når merket er fjernet, viser tastekommandoen Ikke angitt. Trykk på Enter for å lagre.

Krav og begrensninger for snarveier:

 • En gyldig snarvei må være en unik tastekombinasjon som ikke allerede brukes til å definere en annen snarvei i programmet.

 • Snarveier kan inneholde opptil fire taster per kommando.

 • Du kan kombinere en av følgende taster én gang per kommando: Alt, Ctrl, Shift og en annen tast som er en bokstav, et tall, en skilletegn eller en kommando.

 • Hurtigtastfunksjonen støtter ikke bestemte spesialtaster, for eksempel PrtSc, så du kan ikke inkludere dem i en kommando.

 • Noen standard hurtigtaster, for eksempel F6 eller Ctrl Tab, kan ikke tilpasses. Alle snarveier du kan redigere eller slette, er tilgjengelige i innstillingene for hurtigtaster.

Gjenopprett standard snarveier

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for snarveier, klikker du Bruk standard i innstillingene for Tastatursnarveier. Du kan ikke selektivt gjenopprette standardsnarveier.

Hurtigtaster for Windows

 

Administrasjon av hurtigtaster er tilgjengelig for Mac på versjon 41.7 og senere nettsteder.

Standard hurtigtaster


 

Når du holder musepekeren over en kontroll som har en tilordnet hurtigtast, vises snarveien i verktøytipset.

verktøytipset for Stop Video-kontrollen.

Trykk på

Til

Skift + Kommando + M

Demp eller opphev demping av lyden.

Kommando + T

Overfør en fil.

Fane

Veksle mellom panel- og fanevisning

F6

Veksle mellom innhold- og fanevisning

Skift + Ctrl + F

Bytt til fullskjerm

Skift + Ctrl + S

Åpne innstillinger for snarvei

Skift + Kommando + E

Åpne eller lukke Chat panel.

Skift + Kommando + T

Vis eller skjul sidepanel med miniatyrbilder.

Skift + Kommando + H

Vis eller skjul deltakere uten video.

Skift + Kommando + I

Vis eller skjul navn i videoer

Ctrl + Skift + Q

Vis eller skjul møtekontrollene.

Ctrl + P

Behandle undertekster.

Kommando + L

Forlate eller avslutte møtet eller arrangementet.

Kommando + R

Låse eller låse opp møtet eller hendelsen.

Skift + Kommando + U

Demp alle i møtet.

Kommando + E

Utvise en deltaker fra møtet, nettseminaret eller hendelsen.

Kommando + K

Tilordne rettigheter til deltakere.

Tilvalg + Kommando + K

Åpne dialogboksen for deling for å dele innhold.

Kommando + O

Del en fil eller video

Tilvalg + Kommando + B

Del en nettleser.

Kommando + 1

Zoom inn til 100 %

Kommando + 2

Zoom inn til 200 %

Kommando + 4

Zoom inn til 400 %

Kommando + 0

Tilpass delt innhold til visning.

Tilvalg + Kommando + 0

Tilpass delt innhold til bredde.

Skift + Kommando + L

Roter siden mot venstre mens du deler en fil.

Skift + Kommando + R

Roter siden mot høyre mens du deler en fil.

Skift + Kommando + Ctrl + S

Vis møtekontrollene under innholdsdeling.

Tilvalg + Skift + Kommando + H

Aktiver ren modus under deling

Kommando + Y

Synkroniser skjermen slik at alle har samme visning av det delte siden, lysbildet eller tavlen.

Skift + Kommando + O

Angi skriftstørrelse for tavlen.

Skift + Kommando + N

Legg til en tavleside.

Tilvalg + Kommando + Slett

Tøm pekerne mine

Tilvalg + Skift + Kommando + Slett

Fjern alle pekere.

Kommando + Slett

Fjern alle merknader på tavlen.

Esc

Avbryte en handling, eller lukke et aktivt vindu, en meny, et panel eller et varsel i fullskjermdelingsmodus.

Ctrl + Skift + A

Slå undertekster på eller av.

Ctrl + Skift + B

Del en tavle.

Ctrl + Skift + G

Gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

Ctrl + Skift + K

Slå skjermleservarselet på eller av for nye chatmeldinger.

Ctrl + Skift + L

Senk alle deltakernes hender.

Ctrl + Skift + M

Bytt mellom smarte lydmoduser: Optimaliser for stemmen min , Fjerning av støy , Musikk-modus .

Ctrl + Skift + R

Rekk opp eller ta ned hånden din.

Ctrl + Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Kommando + Skift + X

Vis eller skjul deltakervideoer.

Ctrl + Skift + Z

Avslutt deling.

Kommando + O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil.

Kommando + W

Lukk en delt fil eller tavle.

Kommando + Skift + N

Legg til side mens du deler en fil.

Kommando + Z

Angre siste handling.

Kommando + Skift + Z

Gjør om den siste handlingen.

Alt + Kommando + W

Åpne eller lukke dialogboksen for simultantolkning.

Ctrl + Kommando + H

Bytt utdataspråk for simultantolking.


 

Kun tolken har et målspråk.

Lag globale snarveier

Gjør en snarvei til en global snarvei, slik at du fortsatt kan bruke den når møte-, nettseminar- eller hendelsesapplikasjonen ikke er i fokus.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Hurtigtaster .

 2. I dialogboksen Tastatursnarveier, kryss av for dialogboksen Global snarvei.

  Du kan når som helst gå tilbake til en lokal snarvei ved å fjerne merket i boksen.

Tilpass snarveikommandoer

Hvis en standard snarvei er i konflikt med en nøkkelkommando du bruker i andre programmer, kan du redigere eller slette den.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Hurtigtaster .

 2. Klikk en tastekommando for å redigere eller slette snarveien.

  • Hvis du vil redigere snarveien, trykker du tastene for den nye kommandoen samtidig. Webex lagrer endringene automatisk.

  • Hvis du vil slette snarveien, klikker du på X ved siden av tastekombinasjonen. Når merket er fjernet, viser tastekommandoen Ikke angitt. Trykk på Enter for å lagre.

Krav og begrensninger for snarveier:

 • En gyldig snarvei er en unik tastekombinasjon som ikke allerede brukes til å definere en annen snarvei i programmet.

 • Snarveier kan inneholde opptil fire taster per kommando.

 • Du kan kombinere en av følgende taster én gang per kommando: Tilvalg, Kommando, Shift og en annen tast som er en bokstav, et tall, en skilletegn eller en kommando.

 • Alle snarveier du kan redigere eller slette, er tilgjengelige i innstillingene for hurtigtaster.

Gjenopprett standard snarveier

Du kan gjenopprette standardinnstillingene for snarveier ved å klikke Gjenopprett standarder i innstillingene for hurtigtaster. Du kan ikke selektivt gjenopprette standardsnarveier.

Dialogboksen Hurtigtaster for Mac.

 

Administrasjon av hurtigtast er tilgjengelig for iPadOS på nettsteder med versjon 41.8 og nyere.

Standard hurtigtaster

Trykk på

Til

Mellomrom

Demp eller slå av dempingen av mikrofonen din

Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Kommando + D

Delt innhold.

Kommando + P

Avslutt deling.

Under et møte kan du trykke Kommando for å vise listen over tilgjengelige hurtigtaster.