Klikk på Deltakere, og klikk deretter Rekk opp hånd ved siden av navnet ditt.

Hvis du vil ta ned hånden, klikker du på Senk hånden ved siden av navnet ditt i Deltakere-panelet.


 

Hvis møtet har reaksjoner, kan du også heve og senke hånden fra Reaksjoner -menyen eller bruke bevegelsesgjenkjenning.

Hvordan du hever og senker hånden, avhenger av enheten din.

For iOS- og Android-telefoner trykker du på Mer, og deretter trykker du Løft hånden eller Senk hånden .

For iPad-er og Android-nettbrett, Reaksjoner, og trykk deretter Løft hånden eller Senk hånden .


 

Hvis du bruker et iPad- eller Android-nettbrett og reaksjoner er slått av for møtet, klikker du på Rekk opp hånd eller Senk hånden fra møtekontrollene.