Du kan sette inn uttrykks ikoner ved hjelp av hurtig taster og Jabbers ikon palett. Systemansvarlig kan tilpasse de tilgjengelige uttrykks ikonene i Jabber.

Du kan legge til et Jabber-uttrykks ikon ved å taste snarveien eller velge fra paletten ikon. Paletten inneholder normale ikon for uttrykks ikonerog animerte uttrykks ikoner fanen animert uttrykks ikon.

For å spare plass vil ikke paletten vise alle tilgjengelige uttrykks ikoner. Prøv disse snarveiene for å se de andre uttrykks ikonene.

:-{

=.=

:-+

:-I

(hvile modus)

=. = b

(picknose)

(beer)

klokk

:p arcel

(drink)

(: Kristian)

snø

Panda

:spockon

:callme

Bruk avmerkings boksen "ring meg"- uttrykks ikonfor å sende et ikon som noen kan klikke for å ringe deg.

For Jabber desktop-programmer kan du også bruke uttrykks ikoner fra operativ systemet hvis de justeres til den globale standarden. Du får tilgang til disse uttrykkene via Mac touch bar eller Windows Touch keyboard.