Delta i et møte

Metode

Detaljer

Bli med fra møtelisten

Bli med i møtet fra den grønne Bli med-knappen som vises i møtelisten 5 minutter før møtets planlagte starttidspunkt.

Se Webex App | Bli med i et møte fra møtelisten

Bli med ved å skrive inn møtenummeret

Hvis du vet møtenummeret, skriver du det inn i appen for å bli med i møtet.

Se Webex App | Bli med i et møte med et møtenummer eller en videoadresse

Bli med i noens personlige rom

Hvis noen ber deg om å bli med i deres personlige rom, men du ikke husker koblingen, kan du fremdeles bli med på den enkelt fra denne personens kontaktkort.

Webex-app | Bli med i et personlig rommøte

Bli med fra Spaces-listen

Bli med i møtet fra den grønne Bli med-knappen som vises øverst på Spaces-listen 5 minutter før møtets planlagte starttidspunkt.

Se Webex App | Bli med i et møte fra Spaces-listen

Delta fra et videosystem

Slå opp videoadressen, trykk på Bli med-knappen, eller bli med automatisk fra videosystemet.

Se Bli med i et møte fra et videosystem