Formatet til e-postmalen for Webex Meetings

Fra og med WBS39.5-oppdateringen, ble følgende oppdateringer gjort i invitasjonsmalen til Webex Meetings.


Hvis du endret variablene i de egendefinerte e-postmalene for Webex Meetings, kan det hende du ikke ser noen av de følgende oppdateringene. Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler mellom e-postemnet og brødteksten, eller fra én mal til en annen, støttes ikke. Variabler deles ikke på tvers av maler.

  • Legg til i kalender-funksjonen ble fjernet. Brukere kan dobbeltklikke på ICS-vedlegget for å legge til invitasjonen i kalenderen, eller godta møteinvitasjonen i e-postapplikasjonen.

  • For møter som er planlagt fra møteplanleggeren på Webex-nettstedet, er e-postmalene nå i iCalendar-format som standard. Du kan imidlertid slå av iCalendar-formatet hvis du ikke ønsker å bruke det.

  • Hvis du bruker Aktiver kort URL for videoplattform versjon 2, kombineres delen «Bli med ved hjelp av Microsoft Lync eller Microsoft Skype for Business» med delen «Bli med fra et videosystem eller en applikasjon», fordi den samme videoadressen brukes for videosystemer og for Lync eller Skype for Business.

  • Koblingen for å bli med i et møte er erstattet med en knapp. Du kan endre HTML-koden i e-postmalen og erstatte koden for delta-knappen med en delta-kobling.

  • E-postmalen til Cisco WebEx-informasjon om Meeting Center-møte for PCM (produktivitetsverktøy) ble avviklet fordi den bare ble brukt på Mac. Vi har kombinert e-postmalen til Windows og Mac Informasjon om MC-møte for ttendee_PCM (produktivitetsverktøy). Hvis du bruker forskjellige e-postmaler for Mac- og Windows-brukere, blir Windows-e-postmalen overskrevet av Mac-e-postmalen.

  • Nettstedsadministratorer kan deaktivere denne funksjonen for nettstedet sitt hvis de ikke vil dra nytte av den nye brukeropplevelsen.

Formatet til e-postmalen for Webex Events

Fra og med WBS39.7.4-oppdateringen ble følgende oppdateringer gjort i de fleste invitasjonsmalene for e-post for Webex Events, inkludert egendefinerte e-postmaler. Alle andre tilpassinger forblir som før.

Den visuelle knappen og iCalendar-endringene som ble utført i alle Webex Meetings-malene gjelder også for de fleste Webex-malene, med følgende oppførsel:

  • Eksisterende kunder som ikke har endret de tilpassede malene, påvirkes fortsatt ikke.

  • Brukere som vil fortsette å tilpasse malene sine bør først gå tilbake til standard e-postmaler, og deretter oppdatere malene sine på nytt.

  • Brukere vil ikke lenger kunne legge til et topp- eller bunntekstbilde i invitasjonene sine i en direkte opplasting, slik man kunne gjøre frem til WBS39.7. Fra WBS39.7.4 kan brukerne imidlertid bygge inn topp- og bunntekstbilder ved å endre HTML-koden direkte mens de tilpasser en mal.


Både brukere av låsing og ikke-låsing mottar denne endringen.