Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, er det viktig for leveringen av anropsfunksjonen at du følger tjenesteleverandørens instruksjoner for tilbakestilling av passord. Ta kontakt med tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å hjelpe deg med denne aktiviteten.

Gå til https://web.webex.com , og skriv deretter inn e-postadressen din, velg Neste , og velg deretter Glemt passord? .

Du mottar en e-post med koblingen Tilbakestill passord, følg instruksjonene for å tilbakestille passordet.


 
  • Hvis organisasjonen bruker SSO (Single Sign On) til å logge på Webex, må du kontakte administratoren for å tilbakestille passordet.

  • Hvis du har en konto for Cisco Webex Meetings, kan du se Tilbakestille passordet for Webex Meetings-kontoen for mer informasjon.