1

Fra Cisco Jabber klikker du på tann hjul ikonet og velger Logg av.

2

Fra siden Logg på , klikker du på Tilbakestill Jabber.

3

Klikk på Behold for å beholde det sikre telefon sertifikatet.


 

Ikke Fjern sertifikatet, eller så kan du ikke bruke noen anrops funksjoner før systemansvarlig har konfigurert den på nytt.

1

Fra hovedmenyen blar du ned og velger Avslutt Jabber.

2

Fra siden Logg på , klikker du på Tilbakestill Jabber.

3

Klikk på Behold for å beholde det sikre telefon sertifikatet.


 

Ikke Fjern sertifikatet, eller så kan du ikke bruke noen anrops funksjoner før systemansvarlig har konfigurert den på nytt.

1

Trykk på profil bildet, og trykk deretter Logg av.

2

Fra siden Logg på , velger du Tilbakestill Jabber.

3

Trykk på Behold i Android, eller trykk på Hold sertifikat i iPhone og iPad for å beholde det sikre telefon sertifikatet.


 

Ikke Fjern sertifikatet, eller så kan du ikke bruke noen anrops funksjoner før systemansvarlig har konfigurert den på nytt.