Bli med eller start et møte

Bli med––Velg alternativet Bruk nettapp under Bli med i møte.

Start––Klikk på Bruk nettapp under Start et møte.


For å starte nettappen mens du er i klassisk visning velger du fanen Webex Meetings og klikker deretter på Start med nettleser.

For mer informasjon om å bli med i et møte fra en nettleser, se Bli med i et Webex-møte.

Relaterte koblinger

Kom i gang med Webex Meetings-nettappen

Hva er nytt for den nyeste kanalen for Webex Meetings

Møtefunksjonalitet for Webex Meetings-nettapp

Kjente problemer og begrensninger i Webex Meetings-nettappen

Webex Meetings-nettappstøttede operativsystemer og nettlesere

Tilgjengelighetsfunksjoner for Webex Meetings, Webex Events (klassisk) og Webex Webinars

Trenger du mer funksjonalitet?

Nettappen er basert på HTML5 og WebRTC-teknologi, og gir deg den viktigste møtefunksjonaliteten lett tilgjengelig. Hvis du ser at du trenger mer avansert funksjonalitet, kan du enkelt bytte til skrivebordsappen.