Boter i Webex

Boter kan bidra til å utvide funksjonaliteten i Webex til å inkludere en tredjepartsapp. Du kan legge til boter i Webex-områder og samhandle direkte med tredjepartsappen fra området. Når du har lagt til boten i området, kan du sende en help-melding til boten. Svaret inkluderer kommandoene som boten støtter.

Du kan legge til en bot i en hvilken som helst type område. Legg til en bot på prosjektområdet med andre, og samhandle direkte med tredjepartsappen på ditt område. Eller du kan opprette et område med bare deg og boten for å samhandle med tredjepartsappen.

Cisco Webex App Hub inneholder en katalog med boter og apper utviklet av Cisco og tredjepartsutviklere.

Kort i Webex

Boter kan presentere informasjon i Webex på ulike måter. Bruk av kort gjør det imidlertid enklere for brukere å samhandle direkte med botens svar på en kommando. Du kan velge fra rullegardinmenyer, bruke knapper og til og med bruke tekstfelt til å oppdatere og samle inn informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om kortrammeverket, se https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportere eventuelle problemer med boten med kort til devsupport@webex.com

Legg til Google Oppgaver-bot

Du kan legge til Google Oppgaver-boten på et hvilket som helst Webex-område

1

Gå til Område og velg et område for å legge til i Google Oppgaver-boten.


 

Du kan også opprette et nytt område med bare Google Oppgaver-boten.

2

Velg Personer, klikk på Legg til personer, og skriv inn navnet på Google Oppgaver-boten: GoogleTasks.bot@webex.bot.

3

Oppgi help og send meldingen.

4

Klikk på Koble til konto og legg til Google-kontoinformasjonen din.

Når Google-kontoen din er koblet og du er autorisert, kan du be boten om hjelp på stedet du er i med boten. Hvis det er et gruppeområde, skriver du inn @GoogleTasks help eller hvis det bare er deg og boten i et område, skriver du inn help og sender deretter meldingen.

Administrer varsler om Google Oppgaver-boter

Du kan opprette nye varsler eller administrere eksisterende varsler for handlinger i Google Oppgaver, og du blir varslet i Webex.

1

I området med Google Oppgaver-boten skriver du inn help og send meldingen.

2

Klikk på Administrer varsler, og velg en varseltype eller rediger et eksisterende varsel.


 

Du kan også angi @GoogleTasks Manage og sende meldingen for å administrere varsler.

3

Skriv inn et navn på varselet, bekreft autorisasjonen, og klikk deretter på Lagre.

Opprette en oppgave eller liste

Du kan opprette en ny oppgave eller liste med Google Oppgaver-boten.

1

I området med Google Oppgaver-boten skriver du inn help og send meldingen.

2

Klikk på Legg til oppgave.


 

Du kan også angi @GoogleTasks Add og send meldingen for å opprette et problem.

3

Du kan klikke på Legg til detaljer for å utvide skjemaet og legge til flere detaljer eller en forfallsdato for oppgaven.

4

Klikk på Legg til oppgave for å opprette oppgaven i listen du har angitt.

Vise eller oppdatere aktiviteter

Du kan vise eller oppdatere eksisterende aktiviteter på Webex-området.

1

I området med Google Oppgaver-boten skriver du inn help og send meldingen.

2

Velg en aktivitet, og velg blant Legg til aktivitet, Vis/oppdater aktivitet, Merk som fullført eller Legg til delaktivitet.