Du må være konfigurert med Unified CM for å bruke kamerakontroll.

Kontroller at personen du snakker med, er koblet til en TelePresence-enhet.

Du kan bare kontrollere et kamera eksternt hvis den eksterne enheten ikke har aktivert kamerasporing. Det er der kameraet følger den aktiv taler.

Du har ikke ekstern tilgang til noen forhåndsinnstillinger for kameraet.

1

Velg Fjernkamerakontroll for å vise kontrollpanel. Du kan vippe kameraet opp eller ned, panorere til venstre eller høyre, og til og med zoome inn eller ut.

2

Når du er ferdig med å kontrollere kameraet, velger du Fjernkamerakontroll igjen for å skjule kontrollpanel og fortsette samtalen.