Hvis den eksterne enheten har aktivert høyttalermodus der kameraet følger den aktive høyttaleren eller bruker Best View , kan du ikke kontrollere kameraet eksternt.

Du har ikke ekstern tilgang til forhåndsinnstillinger for kameraer.


  • For Webex Edge for enheter som er koblet sammen, er avansert kamerakontroll tilgjengelig i Webex møter når Optimalisert opplevelse er aktivert Webex er aktivert.

  • Du kan ikke styre kameraet på en DX70 eller DX80.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet på en enhet som er registrert i personlig modus.

1

Åpne deltakerlisten under en samtale .

2

Velg kameraet du vil kontrollere for, og trykk på Kontroller kamera.

3

Juster kameraets vipping, panorering og zooming med kameraets kontrollknapper. Trykk hvor som helst utenfor knappene når du er ferdig.