Hvis fjernenheten har aktivert kamerasporing der kameraet følger den aktive høyttaleren eller bruker Best-oversikt, kan du ikke fjernstyre kameraet.

Du har ikke ekstern tilgang til noen forhåndsinnstillinger for kameraet.


  • Webex Boards trenger en berøringskontroller, enten Touch 10 eller Room Navigator, for å ha tilgang til fjernkamerakontroll.

  • For Webex Edge for Devices-koblede enheter er fjernkamerakontroll tilgjengelig i Webex-møter når Webex Optimized Experience er aktivert.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet til en DX70 eller DX80.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet til en enhet som er registrert i personlig modus.

1

I en samtale velger du Deltakere -ikonet i øvre høyre hjørne for å starte listen over deltakere.

2

Velg det kameraet du vil kontrollere, og velg Kontroller visning .

3

Juster det eksterne kameraets tilt, panorering og zoom med kamerakontrollknappene. Trykk hvor som helst utenfor knappene når du er ferdig.