Hvis du vil vite systemstatusen for Webex Education Connector, går du til: https://status.educonnector.io/.

Desember 2021

desember 27, 2021

Forbedret kontortidsopplevelse

I denne versjonen har vi utformet Office Hours-opplevelsen på nytt for både instruktører og studenter.Instruktør erfaring

Undervisere har nå en klarere oversikt over innstillingene og tilgjengeligheten for kontortiden. I ukentlige timer-fanen konfigurerer undervisere ukentlig tilgjengelighet ved å angi ønsket møtevarighet, møtebuffer, datointervall, tidssone, tilgjengelighetsdager og åpningstider.

Det er lagt til en datoperiodevelger som gjør det mulig for instruktører å definere en påfølgende tidsperiode for studenter å bestille kontortid. Bare datoer innenfor datoperioden som er angitt, vises til studentene ved planlegging. Dette gir fleksibilitet til å begrense fremtidige bestillinger til et semester, semester eller annen tidsdefinert periode.

Tidssonevelgeren lar instruktører angi sin foretrukne tidssone for møter i kontortid. Dette gir klarhet og konsistens for elevene når de planlegger møter.

Studentopplevelse

Vi har oppdatert studentvisningen slik at en student først må velge underviseren før tilgjengelige tidsluker vises, så det er tydelig hvilken instruktør en student planlegger tid med.Datooverstyring i kontortid

Undervisere kan endre tilgjengeligheten for en bestemt dato uten å måtte oppdatere tilgjengeligheten for generell kontortid. Undervisere kan redusere tilgjengeligheten på en dato, øke tilgjengeligheten på en dato eller merke seg selv som utilgjengelige for en hel dato.

Oppdater tidssone i kontortid

Standard tidssone for kontortid er basert på tidssonen i kurset der en instruktør først aktiverer kontortid. Hvis undervisere befinner seg i en annen tidssone enn dette kurset, kan de oppdatere tidssonen for alle kontortidene sine. Dette vil gi klarhet og konsistens når studentene planlegger tid til å møtes.

August 2021

31. august 2021

Avanserte planleggingsalternativer

Når de planlegger et Webex-møte i virtuelle møter, kan instruktører nå angi følgende avanserte planleggingsalternativer for møtet:

 • Ulåste møter – instruktører kan kontrollere om brukere utenfor skolens Webex-organisasjon kan bli med i ulåste møter. Velg om gjestene kan bli med på møtet direkte, om de må vente i lobbyen og bli tatt inn av verten, eller ikke kan bli med på møtet.


  En administrator må slå av innstillingen Krev konto for å bli med i administrasjonspanelet, for å tillate at instruktører angir atferden for ulåste møter. Aktivering av Krev konto for å bli med hindrer at alle uten konto på skolens Webex-nettsted kan bli med i møter.

 • Automatisk låsing – Lås møter automatisk etter at møtet har startet.

 • Automatisk innspilling – Start opptak automatisk når møtet starter.

Oppdateringer for varemerking

Vi oppdaterte referanser og merkevarebygging fra Webex Teams til Webex i klasseromssamarbeid, konfigurasjon og administrasjonspanel for klasserom. Hvis du vil ha mer informasjon om merkevarebygging i Webex-produktserien, kan du se Nye Webex-produktserie og merkevarebygging.

Februar 2021

15. februar 2021

Utløp av token

Før denne utgivelsen ble du bedt om å logge på Webex fra virtuelle møter når du planlegger eller endrer et møte. Med denne utgivelsen blir du bedt om å logge på Webex hver gang du bruker virtuelle møter med et utløpt Webex-tilgangstoken. Hvis du sørger for at tokenet er aktivt, forbedres synkroniseringen av opptak.

Fornye Webex-tilgangsvinduet

2. februar 2021

Endringer i opptak for virtuelle møter

Tidligere var det kun opptak for møter der Webex Education Connector var vert, som ble vist i Opptak-delen av Virtuelle møter. Nå vises alle møter som er planlagt gjennom virtuelle møter i Opptak av virtuelle møter – uansett om Webex Education Connector var vert.

Januar 2021

22. januar 2021

Støtte for Canvas-rolle i klasseromssamarbeid

Før denne versjonen, dersom klasseromssamarbeid var aktivert for et emne, ble alle som var påmeldt, lagt til i teamet for det kurset.

Canvas-administratorer kan nå angi hvilke roller som har tilgang til klasseromssamarbeid. I administrasjonspanelet kan administratorer fjerne merket for alle roller de ikke vil skal ha tilgang til klasseromssamarbeid for kursene der funksjonen er aktivert.

Når en administrator fjerner merket for en rolle, fjerner Webex Education Connector alle i teamet som ikke har en godkjent rolle ved neste synkronisering av medlemskap. Nye personer som registrerer seg, legges ikke til i teamet hvis de ikke har en godkjent rolle.

September 2020

30. september 2020

Opptaksbibliotek

Tilgjengelig for Canvas, D2L, Moodle, Sakai og Schoology. Instruktører kan ha opptak av Webex-møtene sine som de kan gjenbruke til fremtidige semestre eller i andre klassetilbud. Opptaksbiblioteket lar instruktører lage opptak og publisere dem for studenter i andre klasser. Administratorer kan kontrollere tilgjengeligheten til opptaksbiblioteket fra Administrasjonskonsollen.

Opptaksbiblioteket inneholder følgende alternativer:

 • Instruktører kan se og slette sine egne opptak.

 • Instruktører kan være vert for et møte i et kurs og gjøre et opptak av det uten å gjøre møtet synlig for studentene.

 • Instruktører kan gjøre et privat opptak av et møte og dele det med elever i én eller flere klasser.

 • Studentene kan se opptak av møter som instruktøren har delt med dem.

Tilstedeværelse

Instruktører vil kanskje se hvem som ble med på Webex-møtene deres og når de ble med gjennom LMS. De kan notere tilstedeværelse på hvert møte, angi begrunnet fravær og gi karakterer for studenter basert på deltakelsen. Tilstedeværelse tas kun for studenter som blir med gjennom LMS.

Tilstedeværelse-funksjonene inkluderer følgende alternativer:

 • Instruktører kan se tilstedeværelse for hvert møte.

 • Instruktører kan angi begrunnet fravær fra møter, som regnes som at studenten er til stede i karakterberegningen.

 • Instruktører kan velge om de vil gi karakter for møte eller ikke.

 • Instruktører kan eksportere en tilstedeværelsesrapport for møtene sine som en CSV-fil.

Redigere periodiske møter

Nå kan instruktører gjøre endringer i de periodiske møtene sine.

Juli 2020

14. juli 2020

Fjerning av påkrevd autorisasjonstrinn i Meetings – Canvas, Moodle, D2L

Før denne versjonen måtte instruktører eller administratorer godkjenne programmet på Installasjon-fanen før de brukte virtuelle møter eller kontortid. I denne versjonen har vi gjort autorisasjon valgfritt for bruk av virtuelle møter og kontortid.

Når en instruktør prøver å opprette et virtuelt møte for første gang, og programmet ikke er autorisert med LMS, blir de bedt om å godkjenne programmet. De kan velge å autorisere eller velge det bort.

Hvis underviseren godkjenner programmet, synkroniseres møter som opprettes via virtuelle møter med LMS-kalenderen, og de kan aktivere karakterfunksjonene. Kontortid er tilgjengelig.

Hvis instruktøren velger å ikke godkjenne programmet, synkroniseres ikke møter som opprettes via virtuelle møter med LMS-kalenderen, og vurderingsfunksjonen deaktiveres. En instruktør kan autorisere programmet senere og synkronisere tidligere og fremtidige virtuelle møter med LMS-kalenderen. Kontortid er tilgjengelig når instruktøren velger bort godkjenning.

Det er ingen endring i autorisasjonen for klasseromssamarbeid. Autorisasjon via Oppsett-fanen kreves for å bruke klasseromssamarbeid.

Fjerning av nødvendig autorisasjonstrinn i Meetings – Blackboard Learn, Blackboard Ultra, Sakai

Før denne versjonen måtte instruktører og administratorer godkjenne programmet på Oppsett-fanen før de brukte Webex Education Connector-funksjonaliteten. I denne versjonen har vi fjernet kravet om å godkjenne programmet for å bruke virtuelle møter og kontortid. Autorisasjon via Oppsett-fanen kreves for klasseromssamarbeid i Blackboard og Sakai samt bruk av karakterfunksjonen i Blackboard.

Endringer i tidssone

Med denne versjonen trenger ikke instruktører eller administratorer å synkronisere tidssonen først fra Oppsett-fanen. De kan opprette møter direkte uten å klikke på Synkroniser for Tidssone og Godkjenn. Instruktører kan vise og endre tidssonen sin fra Oppsett-fanen og få denne tidssonen til å gjelde for kurset. Hvis tidssonen endres i kurset, påvirker den kun fremtidige møter i dette kurset. Tidligere møter endres ikke.

1. juli 2020

Ny Opptak-fane i virtuelle møter

Vi har flyttet opptak til en ny Opptak-fane i virtuelle møter. Fanen Opptak viser alle opptak for møter som startes fra Webex Education Connector. Den nye Opptak-fanen løser også tidligere problemer med opptak som synkroniseres med Webex Education Connector.

Mai 2020

19. mai 2020

Ytterligere funksjonalitet i administrasjonspanelet for LMS-integrasjon


Administrasjonspanelet er kun tilgjengelig i Canvas, Moodle, D2L og Sakai.

Vi har lagt til følgende alternativer i administrasjonspanelet slik, at LMS-administratorer kan definere innstillinger for hele LMS-området:
 • Kontortid: Administratorer kan gjøre kontortid tilgjengelig eller utilgjengelig for instruktører.

 • Andre roller enn instruktør som oppretter møter: Administratorer kan deaktivere muligheten for andre roller enn instruktør til å opprette møter.

 • URL-adresse for tilpasset støtte: Administratorer kan angi sin egen URL-adresse for tilpasset støtte i stedet for standard URL-adresse for Webex Education Connector-støtte.

Endringer i virtuelle møter

Vi har endret formatet på tidssonen når vi planlegger et møte, slik at det samsvarer mer med formateringen i Webex.

April 2020

13. april 2020

Administrasjonspanel for LMS-integrasjon


Administrasjonspanelet er kun tilgjengelig i Canvas, Moodle, D2L og Sakai.

Vi har lagt til administrasjonspanelet på Oppsett-fanen for hvert kurs i Webex Education Connector.

LMS-administratorer kan bruke administrasjonspanelet til å definere funksjonstilgjengelighet for alle kursene i LMS, og se bruk på tvers av alle kurs. Ta en titt på fanene i administrasjonspanelet nedenfor:

Innstillinger – LMS-administratorer kan angi hvilke funksjoner som skal aktiveres for instruktører og studenter i Webex Education Connector.

Analyse – Se måleverdier på øverste nivå for bruk i Webex Education Connector.


Webex-nettstedsadministratorer kan få tilgang til all analyse for hele området fra Nettstedsadministrasjon eller Control Hub.

Virtuelle møter – Vis alle opptak av virtuelle møter for møter som er startet i Webex Education Connector.

Mars 2020

28. mars 2020

Status-siden

Vi tilbyr en statusside for å informere kundene om nedetid: https://status.educonnector.io.

Oppdatering av utforming

Det nye utseendet og følelsen samsvarer med Webex Meetings- og Webex App-opplevelsen.

Forbedret onboardingopplevelse for Webex-apper

Når en instruktør aktiverer Webex App, opprettes det automatisk et team for kurset.

Forbedret ytelse for klasseromssamarbeid

Vi har løst et problem der brukere så meldinger, «Kan ikke laste inn område» eller «Samtale ikke tilgjengelig» når de bytter område.

Canvas: Teamoppretting per del

Når instruktører starter klasseromssamarbeid i Canvas for første gang, opprettes det automatisk et team for hver del. På denne måten kan studentene samhandle i kursteamet eller i teamet spesielt for deres del. For instruktører som allerede bruker klasseromssamarbeid i Canvas, opprettes det et nytt team for hver del ved neste synkronisering.