Egenvisningen din viser hva andre ser fra rommet eller skrivebordsenheten i en samtale. Du kan bruke den for å bekrefte at de ser det du ønsker de skal se.

Fra tid til annen kan det hende du ønsker å ha egenvisningen din aktivert under møtet. På denne måten kan du sikre at du blir sett på skjermen.

Det kan forekomme at den nåværende posisjonen til egenvisningen blokkerer viktige deler av bildet på skjermen din. Du kan derfor ønske å flytte den til et annet sted på skjermen din. Dette kan gjøres fra berøringsskjermen eller med en fjernkontroll, avhengig av romenheten din.

1

Berør Kamera-ikonet og velg Egenvisning. Nå kan du se egenvisningen på skjermen.2

Bruk kamerainnstillingene til å panorere, vippe og zoome inn på kameraposisjonen for å få kameravisningen du ønsker.

Berør Maksimer- og minimer-ikonet for å veksle mellom BiB-bildet og fullskjermbildet.

3

Når du er i en samtale, kan du endre plasseringen av egenvisningen på skjermen.


På ringemenyen på Touch 10, berører du egenvisningsikonet og drar og slipper på det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte plasseringer.

4

Hvis du vil lukke egenvisningen, berører du Kamera-ikonet og fjerner merket for Egenvisning.

1

Berør ikonet Egenvisning. Nå kan du se egenvisningen på skjermen.

2

Du kan endre plasseringen av egenvisningen på skjermen. Trykk på egenvisningsikonet og dra og slipp det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte plasseringer.

3

Berør Egenvisning-ikonet på nytt for å lukke egenvisningen.

1

Naviger til kamera-ikonet i det øvre høyre hjørnet på hjemskjermen og velg det med OK-tasten på fjernkontrollen.


2

Velg Fest egenvisning-ikonet for å slå egenvisning på. Velg Minimer/maksimer-ikonet for å veksle mellom BiB- og fullskjermsegenvisning.


Velg kameraikonet i kamerastyringmenyen for å få tilgang til zoom-kontrollen og hjulet og vippehjulet. Bruk disse for å justere kameraposisjonen.3

Hvis du vil lukke egenvisningen, går du til menyen for kamerastyring og fjerner merket for Fest egenvisning.