Konfigurere separatøkter når du planlegger en Cisco Webex Training-økt

Du kan angi tilordninger av separatøkter når du planlegger en opplæringsøkt. Separatøkter kan brukes når du vil dele deltakerne i økten inn i mindre grupper for å samarbeide og kommunisere.

Konfigurere separatøkter

Hvis brukerkontorettighetene dine lar deg være vert for separatøkter, kan du angi tilordninger for separatøkter i Cisco Webex Training-planleggeren. Du kan tilordne deltakere til separatøkter på forhånd her, eller gjøre disse innstillingene senere fra en opplæringsøkt.

Tilordne deltakere i separatøkt på forhånd

Når du planlegger en opplæringsøkt, kan du aktivere forhåndstilordning av deltakere til separatøkter før opplæringsøkten.

Fra delen Innstillinger for tilordninger av separatøkter i planleggeren kan du gjøre følgende:

 • Aktivere alternativet for å tilordne deltakere til separatøkter før opplæringsøkten

 • Velge å la Webex Training gjøre tilordningene av separatøkter for deg

 • Angi antall separatøkter for opplæringsøkten

 • Angi antall deltakere i hver separatøkt

 • Velge å tilordne deltakere manuelt til separatøkter når du administrerer registreringene

  
 • Du må aktivere registrering for å tilordne deltakere manuelt til separatøkter før opplæringsøkten.

 • Antall separatøkter må være mellom 1 og 100.

 • Antall deltakere som er tillatt i en separatøkt, må være mellom 1 og 100. 

  1På siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt blar du ned til Innstillinger for tilordninger av separatøkter.
  2Velg Aktiver tildeling før økten.
  3Gjør én av følgende:
  • Velg Tilordne deltakere automatisk i løpet av økten, og velg alternativet for å angi enten antallet separatøkter eller antallet deltakere per separatøkt.

  • Velg Tilordne registrerte deltakere til separatøkter manuelt. Når du er ferdig med å planlegge opplæringsøkten, kan du tilordne deltakere manuelt når du administrerer registreringer. Se Tilordne registrerte deltakere til separatøkter hvis du vil ha mer informasjon.

    

  Var denne artikkelen nyttig?