Mange innstillinger og funksjoner er aktivert som standard. Men du kan tilpasse disse elementene slik at de passer bedre til dine behov.

Hvis en innstilling har et låsikon ved siden av seg, kan du ikke endre det. Hvis du vil låse opp disse innstillingene, kontakter du systemansvarlig.

Du kan endre lyden telefonen bruker for innkommende anrop.
1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger.

3

Bla gjennom menyen og trykk på Ringetone og volum.

4

Trykk på en ringetone.

Hvis telefonen ringer for høyt eller for mykt når du mottar et innkommende anrop, kan du endre ringevolumet. Endringer i ringevolumet påvirker ikke lydnivået i en samtale.
1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger.

3

Bla gjennom menyen og trykk på Ringetone og volum.

4

Bruk glidebryteren til å justere volumet.

Du kan endre visningsspråket slik at telefonen viser meldinger på morsmålet ditt.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis administratoren konfigurerer den.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger.

3

Bla gjennom menyen og trykk på Språk.

4

Trykk på et språk.

Du kan endre tidssonen din hvis den er feil.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger.

3

Bla gjennom menyen og trykk på Tidssone.

4

Trykk på en tidssone.

Hvis du vil gjøre visningen mer komfortabel, kan du justere telefonens standard lysstyrkeinnstilling.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken skjermen.

Sett enheten i standby-modus når du er borte fra skrivebordet. Dette bidrar til å spare strøm og forlenge enhetens levetid.

Telefonen våkner når du mottar et anrop eller berører LED-skjermen. Du kan ikke sette enheten i hvilemodus hvis du er i en aktiv samtale.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis administratoren konfigurerer den.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger.

3

Velg Ventemodus.

Hvis telefonen er i hvilemodus, må du vekke den før du kan ringe eller bruke en funksjon.

Avhengig av enhetskonfigurasjonen gjør du ett av følgende:

  • Trykk på telefonskjermen.
  • Koble til en HDMI kabel.
  • Start en trådløs delt ressurs.
  • Gå inn i rommet med den bærbare datamaskinen.
  • Motta et anrop eller varsel om et kommende møte.

Det avhenger av hvordan nettverket er konfigurert, men du kan kanskje bruke enheten i personlig modus. I denne modusen får du din personlige kalender i stedet for romkalenderen for møtene dine. Du kan også samarbeide med kollegene dine i en personlig møteplass.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis administratoren konfigurerer den.

Før du begynner

Få påloggingsinformasjon for Webex Innstillinger.

1

Hvis enheten kobles til nettverket, må du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på den. Trykk på øverste venstre hjørne av enhetsskjermen og naviger til Innstillinger > Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Bekreft tilbakestillingen.

2

Velg ett av følgende alternativer.

  • Opprett en ny enhet fra Cisco Webex Settings ( https://settings.webex.com/). Velg Mine enheter > Generer aktiveringskode.
  • Fra Webex appen klikker du på avataren din. Naviger i Innstillinger > Enheter. Klikk på Generer aktiveringskode.
3

Gå gjennom konfigurasjonsveiviseren på enheten. Når du kommer til Velg en samtaletjeneste, velger Cisco Webex og angir aktiveringskoden.

Etter konfigureringen vises enheten på Webex Innstillinger under Mine enheter. Fra denne siden kan du endre enhetsnavnet og deaktivere det.