Denne artikkelen gjelder for WBS40.9 og nyere nettsteder. Hvis du har en tidligere Webex-versjon , kan du lære hvordan du bruker lyden her .

Når du starter eller blir med i et møte, vises en forhåndsvisningsside der du kan velge hvordan du vil koble til lyd og video.

1

Klikk på alternativene for lydtilkobling, og velg hvordan du vil høre lyden i møtet.

  • Bruk datamaskinlyd –Bruk datamaskinen med hodetelefoner eller høyttalere. Dette er standard lydtilkoblingstype.

    Du kan bruke systeminnstillingene for høyttaleren og mikrofonen, eller du kan velge hvilke du vil bruke, på Innstillinger-menyen.

  • Ring meg – Skriv inn eller velg telefonnummeret til jobben eller hjemmet du vil at møtet skal ringe.

  • Ring inn –Ring inn fra telefonen når møtet starter. En liste over globale innringingsnumre vises etter at du har blitt med i møtet.

  • Ikke koble til lyd – Du hører ingen lyd i møtet via datamaskinen eller telefonen. Bruk dette alternativet hvis du er i møterommet med andre deltakere og vil bruke datamaskinen din til å dele innhold i møtet.

2

Hvis du vil bli med i møtet med dempet lyd, klikker du Demp Demp.

Du ser når mikrofonen er dempet. Klikk Opphev demping når du vil snakke.

3

Velg å slå video på eller av. Hvis du vil bli med i et møte med videoen deaktivert, klikker du Stopp video .

Du ser når videoen din er slått av. Klikk Start video når du vil vise videoen.

4

Hvis du vil angi videobakgrunn, klikker du Endre bakgrunn , og deretter velger du ett av de tilgjengelige alternativene. Du kan lære mer om virtuelle bakgrunner her .

1

Klikk på Lydalternativer, og klikk deretter på Bytt lyd.

2

Velg ett av de tilgjengelige alternativene, og klikk deretter på Bytt eller Vis.

1

Klikk på Lydalternativer, og klikk deretter på Bytt lyd.

2

Skriv inn et telefonnummer ved siden av Ring meg, og klikk deretter på Bytt.

Telefonnummeret du angir i Møter, lagres for neste møte på dette området.


 

Hvis du må endre telefonnumrene etter at du har koblet til lyden via telefon, klikker du på Koble fra i vinduet Lydtilkobling, skriver inn et nytt telefonnummer og klikker på Koble til.

1

Klikk på Lydalternativer, og klikk deretter på Bytt lyd.

2

Juster volumskyvebryteren for høyttaleren eller mikrofonen.


 

Hvis du har merket av for Juster lyden automatisk for mikrofonen, fjernes merket for dette alternativet hvis du justerer skyvebryteren for Inngangsvolum.

Lydinnstillinger
3

Klikk på Test for å høre volumet med nåværende innstilling.

Fortsett å justere skyvebryteren for volumet til det er på ønsket nivå.