Komme i gang med Webex Private Meetings

Hvis organisasjonen har Video Mesh på nettverket, kan administratoren aktivere private møter ved å kontakte kontorepresentanten. Denne funksjonen forbedrer sikkerheten for møtet ved å avslutte mediet i lokalene dine. Når du planlegger et privat møte, avsluttes mediet alltid på Video Mesh-nodene i firmanettverket uten skykaskade.

For et vanlig Webex-møte, når Video Mesh-nodene er fulle, overlapper mediet til skyen for å gi skalering. Når Video Mesh-nodene er fulle i et privat møte, kan ikke flere deltakere bli med i møtet eller andre private møter starte. Det er ingen kaskade til skyen for private møter.

Alle deltakere i et privat møte må tilhøre organisasjonen. De kan bli med ved hjelp av Webex-appen eller et godkjent videosystem. Deltakere med VPN- eller MRA-tilgang til nettverket ditt kan bli med på et privat møte. Men ingen kan bli med på et privat møte utenfor nettverket ditt.

Støtte og begrensninger

Noen notater om støtte for private møter:

 • Private møter er tilgjengelige på Webex versjon 40.12 og nyere.

 • Systemansvarlig må aktivere private møter på nettstedet ditt.

 • Systemansvarlig må aktivere kontoen for å være vert for private møter.

 • Private møter bruker alltid den opprinnelige Webex-appen. Du kan ikke bruke den private møtetypen med møteopplevelsen med alle funksjoner.

 • Alle deltakere i et privat møte må tilhøre organisasjonen som er vert for det private møtet (vertsorganisasjonen).

 • Du må være koblet til bedriftsnettverket til vertsorganisasjonen, enten direkte eller via en VPN.

 • Du kan bare bli med i det private møtet fra Webex-appen eller fra et godkjent videosystem i vertsorganisasjonen.

 • Hvis Webex-appen er koblet til et videosystem, må det være et godkjent videosystem i vertsorganisasjonen.

 • Hvis du vil ha mer informasjon, se avsnittene om private møter i distribusjonsveiledningen for Webex Video Mesh.

Noen begrensninger for private møter:

 • Private møter støtter bare VoIP for lyd. Webex Edge Audio og PSTN støttes ikke.

 • Du kan ikke bruke Personal Rooms til private møter.

 • Private møter støttes bare for planlagte møter.

 • Private møter støtter ikke Webex-funksjoner som krever tilkobling til skyen, for eksempel skyopptak, transkripsjon og Webex Assistant.

 • Du kan ikke bli med i private møter fra et ikke-godkjent videosystem, selv ikke et med Webex.