Fra Deltakere-panelet kan verten høyreklikke på et bestemt bruker- eller videosystem og velge Stopp video for å slå av videostrømmen.

Deltakerne kan slå på videoen igjen når de er klare, inkludert om de forlater møtet og blir med i møtet igjen.


 

I tilfeller kan bare paneldeltakere sende video.

Hvis hovedvideovinduet er låst for en bestemt bruker, se Velge hvem du vil fokusere på i hovedvinduet i Webex-møter og Webex-hendelser.