Klikk på i appoverskriften , velger du Send en direktemelding og angi deretter personens e-postadresse eller navn. Deretter er det bare å skrive inn og klikke for å sende meldingen. Neste gang du sender meldinger til dem, kan du bare velge navnet deres fra Folk filter.

1

Gå til Meldinger , trykk på , og velg Send en direktemelding .

2

Skriv inn personens navn eller e-postadresse , eller velg vedkommende fra listen over nylige nyheter. Deretter er det bare å skrive inn meldingen og trykke på Send .

1

Gå til Meldinger , trykk på , og velg Send en direktemelding .

2

Trykk på Legg til person , skriver du inn navnet eller e-postadresse deres og velger dem fra søkeresultatene.


 

Trykk på Endre utvalg , hvis du vil velge noen andre.

3

Trykk deretter på OPPRETT ROM , og bare skriv inn og send meldingen.

1

Klikk på i appoverskriften, og velg Send en direktemelding .

2

Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen du vil kontakte.

3

Klikk på Opprett.

Neste gang du vil snakke med denne personen, går du til Meldinger , og velg navnet fra listen.