Før du starter

Konfigurer og konfigurer et VBrick Rev-leierområde for eCDN.

1

Logg på nettstedsadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla til delen Webcast-tjeneste , og merk av for Aktiver nettverk for levering av bedriftsinnhold (eCDN) via VBrick Rev.

Konfigurasjonsinnstillinger for VBrick.

3

Angi følgende konfigurasjonsinformasjon for VBrick Rev-området:

  • URL-adresse for VBrick Rev-leier

  • API-nøkkel for VBrick Rev

  • VBrick Rev API hemmelig

4

Klikk Test for å bekrefte konfigurasjonen.

Før du starter

Konfigurer og konfigurer et Vbrick Rev-leierområde for eCDN.

1

Gå til Tjenestehttps://admin.webex.com fra kundevisning i , og under Møte, velg Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurasjon > Felles innstillinger > Alternativer for nettsted.

3

Bla til delen Webcast-tjeneste , og merk av for Aktiver nettverk for levering av bedriftsinnhold (eCDN) via Vbrick Rev.

Konfigurasjonsinnstillinger for VBrick.

4

Angi følgende konfigurasjonsinformasjon for Vbrick Rev-området:

  • URL-adresse for Vbrick Rev-leier

  • API-nøkkel for Vbrick Rev

  • Vbrick Rev API hemmelig

5

Klikk Test for å bekrefte konfigurasjonen.