Przejdź https://www.webex.com/downloads.html do systemu Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Przejdź do https://web.webex.com/witryny Webex for Web.

W przypadku systemu Webex dla systemu Windows można wybrać instalację 32-bitową lub 64-bitową, sprawdzić typ systemu, aby sprawdzić, której instalacji należy użyć:

  • W systemie Windows 7 menu Start > wszystkie programy otwierająakcesoria, a następnie otwórz narzędzia systemowe i wybierz pozycję Informacje o systemie .

  • W systemie Windows 8 lub Windows 10 w obszarze wyszukiwania okien wprowadź informacje o systemie.

W przypadku webex dla komputerów Mac można również wybrać układ Mac OS Intel lub Mac OS Apple M1, instalację dla Webex , sprawdź typsystemu, aby zobaczyć, której instalacji użyć:

  • Otwórz menu Apple, a następnie wybierz pozycję Informacje o tym macu . Na karcie Przegląd poszukaj procesora lub układu i sprawdź, czy jest to Intel czy Apple.


 

Jeśli administrator wybrał opcję Wywoływanie w webex dla zachowania telefonicznego, możesz pobrać aplikację Webex z settings.webex.com.