Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 10 maja 2021 r.

ID wersji: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • CSCvw48865 – Touch 10 nie reaguje po zamknięciu ustawienia, które zostało zablokowane.

 • CSCvw80881 – Możliwość zapisania kontaktu bez wprowadzania numeru w metodzie kontaktu podczas edycji kontaktu w lokalnym interfejsie internetowym.

 • CSCvx25405 – Touch 10 nie reaguje po dotknięciu przycisku "Więcej spotkań".

 • CSCvx52177 – Klienci Webex Meetings z wyciszonym wideo nie są wyświetlani na pasku filmowym, gdy w aplikacji Desk Pro włączony jest widok Prominent.

 • CSCvx66341 – Po zatrzymaniu wideo, gdy w trakcie połączenia włączony jest autopodgląd, autopodgląd jest wyświetlany na pełnym ekranie.

 • CSCvx61988 – Ikony niestandardowe nie są przywracane z pakietu kopii zapasowych.

 • CSCvx68241 – Połączone urządzenie Webex Edge for Devices z włączonym zapisem konfiguracji w chmurze stosuje stare dostosowania Unified CM.

 • CSCvx68427 – Luka w API urządzeń.

 • CSCvx85788 – Panika jądra podczas podłączania dwóch monitorów ASUS VP28U do wyjść HDMI urządzenia.

 • CSCvx98895 – Gdy urządzenie jest rejestrowane w trybie osobistym bez nazwy wyświetlanej z koncentratora Control Hub, urządzenie nie rejestruje się.

 • CSCvy06936 – Lokalny interfejs sieciowy zwraca błąd 500 podczas logowania za pomocą LDAP.

 • CSCvx52574 – Na ekranie USB w pokoju nie jest wyświetlany ekran główny, gdy źródło zawartości jest w trybie gotowości.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 9 kwietnia 2021 r.

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

 • To wydanie zawiera krytyczną poprawkę bezpieczeństwa.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 10 kwietnia 2021 r.

ID wersji: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • To wydanie zawiera krytyczną poprawkę bezpieczeństwa.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 9 kwietnia 2021 r.

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.3.11 817ba45c1b2

 • CSCvx74510 – Nie udaje się utworzyć certyfikatu z powodu zbyt długiej nazwy jednostki systemowej lub domeny.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 9 marca 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

 • CSCvw92800 – Urządzenie zawiesza się podczas wywołania SIGABRT(6) w FSMMedia z błędem asercji videoDataOffset.

 • CSCvw87941 – Obecność znaku odwrotnego ukośnika (\) w nazwie wyświetlanej w protokole SIP powoduje, że połączenie nie dochodzi do skutku.

 • CSCvw94531 – Urządzenie Webex ulega awarii, gdy połączenie nawiązane z urządzeniem Sony zostaje rozłączone.

 • CSCvx09177 – Nie można wprowadzić "0" jako pierwszej cyfry dla pinu hosta w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia.

 • CSCvx17559 – Udostępnianie bezprzewodowe z aplikacji Webex jest transkodowane w urządzeniach serii SX, DX i MX.

 • CSCvx24414 – Główny strumień wideo znika po uruchomieniu udostępniania w połączeniu w modelach SX80, MX700 i MX800.

 • CSCvx53626 – Ograniczanie prędkości podczas rozwiązywania delta event desync powodowało przerwanie połączenia.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS 10 marca 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • CSCvw92800 – Urządzenie zawiesza się podczas wywołania SIGABRT(6) w FSMMedia z błędem asercji videoDataOffset.

 • CSCvw49033 – Zmiana ról użytkowników nie jest aktualizowana w lokalnym interfejsie internetowym zestawu Room Kit Pro.

 • CSCvw87941 – Obecność znaku odwrotnego ukośnika (\) w nazwie wyświetlanej w protokole SIP powoduje, że połączenie nie dochodzi do skutku.

 • CSCvw94531 – Urządzenie Webex ulega awarii, gdy połączenie nawiązane z urządzeniem Sony zostaje rozłączone.

 • CSCvw98774 – Nie można wyłączyć funkcji Nie przeszkadzać w urządzeniu Desk Pro, gdy kamera i mikrofon tego urządzenia są używane przez komputer podłączony do portu USB.

 • CSCvx09177 – Nie można wprowadzić „0” jako pierwszej cyfry dla pinu hosta w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia.

 • CSCvx10253 – Ciąg „Exit” nie jest zlokalizowany w języku japońskim na pływającym pasku narzędzi w programie Desk Pro.

 • CSCvx13698 – Przełącz, aby zezwolić na wyświetlanie informacji osobistych w dziennikach.

 • CSCvx27961 – Brak przychodzącego wideo podczas łączenia się ze spotkaniem Webex.

 • CSCvx53626 – Ograniczanie prędkości podczas rozwiązywania delta event desync powodowało przerwanie połączenia.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 lutego 2021 r.

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

 • CSCvw60357 – Źródło udostępniania obraca się na ekranie Touch 10 podczas próby udostępniania i podglądu z jednego portu wejściowego podłączonego do przełącznika wideo.

 • CSCvw99060 – Nie można nawiązać połączenia Microsoft Teams za pomocą WebRTC.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 lutego 2021 r.

ID wersji: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • CSCvw58387 – Opcja Usuń jest dostępna w lokalnym interfejsie internetowym po usunięciu przesłanego obrazu niestandardowego brandingu w Webex Room Kit.

 • CSCvw77100 – Nie można wyłączyć autopodglądu na tablicy Webex Board 55.

 • CSCvw99060 – Nie można nawiązać połączenia Microsoft Teams za pomocą WebRTC.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 stycznia 2021 r.

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

 • CSCvw21387 – Wykrywanie dotyku w aplikacji Desk Pro jest odwrócone dla języków od prawej do lewej podczas przekazywania dotyku.

 • CSCvw22208 – Wskaźnik rozpoczętego udostępniania nie zatrzymuje się po zakończeniu połączenia w połączeniach, w których udostępnianie jest wyłączone.

 • CSCvw57121 – strefa czasowa Azja/Rijad nie jest odzwierciedlana w aplikacjach internetowych.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 stycznia 2021 r.

Identyfikator wersji: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f

 • CSCvs42919 – Klawisz „Enter” na klawiaturze nie jest podświetlony na stronie ustawień sieci Ethernet w zestawie Room Kit Plus.

 • CSCvv85303 – Plik PDF tablicy udostępniony do wiadomości e-mail z komputera Desk Pro pokazuje jako źródło Tablicę Webex, a nie Desk Pro.

 • CSCvv88504 – Urządzenie nie otrzymuje nowego adresu IP po zamianie sieci bezprzewodowych.

 • CSCvw21387 – Wykrywanie dotyku w aplikacji Desk Pro jest odwrócone dla języków od prawej do lewej podczas przekazywania dotyku.

 • CSCvw22208 – Wskaźnik rozpoczętego udostępniania nie zatrzymuje się po zakończeniu połączenia w połączeniach, w których udostępnianie jest wyłączone.

 • CSCvw51659 – Urządzenie połączone z Webex Edge for Devices nie ignoruje rezerwacji TMS, gdy włączony jest Kalendarz hybrydowy.

 • CSCvw57121 – strefa czasowa Azja/Rijad nie jest odzwierciedlana w aplikacjach internetowych.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudzień 1

Identyfikator wersji: Pokój OS 2020-11-27 d43c34aee86

 • CSCvw13852 – W lokalnym interfejsie internetowym nagłówek w sekcji konfiguracji nie jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.

 • CSCvw26534 – Urządzenia serii Room i Desk nie mogą pobierać plików PAC, jeśli serwer proxy HTTP jest skonfigurowany tak, aby używał adresu PACUrl.

 • CSCvw35649 – język koreański nie jest dostępny na wszystkich urządzeniach DX80.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS listopad 1

Identyfikator wersji: Pokój OS 2020-11-11 40a133064c6

 • CSCvs50230 – Ciąg diagnostyczny „Niestały odbiór” pojawia się w języku japońskim na urządzeniu Touch 10 połączonym z zestawem Room Kit Pro, gdy język interfejsu użytkownika zostanie zmieniony na japoński podczas spotkania Webex.

 • CSCvu15965 – Ocena oprogramowania do ataków podszywania się pod Bluetooth (BIAS) dla implementatorów BR/EDR.

 • CSCvv99058 – Niski poziom dźwięku mikrofonu z zestawu Room Kit Mini.

 • CSCvv76217 – Obraz wideo z dalekiego końca nie jest wyświetlany na ekranie w trakcie połączenia.

 • CSCvv66985 – Brak dźwięku przez słuchawki AirPods, jeśli słuchawki AirPods są podłączone do urządzenia Desk Pro po nawiązaniu połączenia.

 • CSCvv70182 – Pozioma linia widoczna w dolnej części ekranu przy Codec Pro i Quadcam.

 • CSCvv95307 – Przyciski w pokoju zniknęły z interfejsu użytkownika.

 • CSCvv70636 – Wpisy DNS nie mogą być usuwane z interfejsu ekranowego.

 • CSCvv79894 – Brak dźwięku przychodzącego podczas spotkania Microsoft Teams.

 • CSCvv78148 — Start Button jest widoczny w trakcie połączenia, gdy widoczność interfejsu użytkownika ma wartość „Hidden”.

 • CSCvw10298 — poziom wyjścia łącznika audio — dwa razy.

 • CSCvw25140-kodek jest zamykany, gdy UTF-8 nazwy znaków w xConfiguration złączu wejściowym wideo N jest dłuższa niż 16 bajtów.

Problemy rozwiązywane w RoomOS października — inicjał 1

Identyfikator wersji: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

 • CSCvw23792 – Sterowniki Touch 10 przechodzą w tryb konserwacji po przejściu z czasu letniego na standardowy.

Problemy rozwiązywane w RoomOS października — inicjał 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

 • CSCvv04467 – PIP-y bez wideo migają, gdy w trakcie spotkania następuje zmiana układu.

 • CSCvt73728 – Powiadomienie „Nie wykryto ekranu na wyjściu wideo skonfigurowanym dla OSD” jest wyświetlane w języku angielskim niezależnie od ustawienia języka interfejsu użytkownika.

 • CSCvv61586 – nastąpiła awaria programu Desk Pro podczas aktualizacji urządzeń peryferyjnych.

 • CSCvu94080 – Ustawienie trybu rejestrowania na Wyłączone powoduje wyświetlenie komunikatu diagnostycznego „Błąd stanu platformy – Stan sprzętu i systemu operacyjnego. Sprawdź odwołania”.

 • CSCvu98384 – Modele SX20, MX200 G2 i MX300 G2 mają słabą jakość wideo i wyświetlane są artefakty wideo.

 • CSCvv28445 – Selektor układu nie jest widoczny dla konferencji Zoom.

 • CSCvv50640 – Język interfejsu użytkownika po aktualizacji oprogramowania jest domyślnie ustawiany na angielski.

 • CSCvv95307 – Przyciski w pokoju znikały z interfejsu użytkownika po nawiązaniu połączenia, ale pozostawały obecne w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika.

 • CSCvv79894 – Brak dźwięku przychodzącego podczas spotkania Microsoft Teams.

Problemy rozwiązane w RoomOS wrześień 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

 • CSCvu51454 – Następuje awaria lokalnego interfejsu sieciowego podczas używania niektórych argumentów wyszukiwania.

 • CSCvv49750 – Desk Pro może się wyłączyć z powodu postrzeganego złego czujnika.

 • CSCvu99186 – Kod PIN udziału gościa bezprzewodowego nie jest wyświetlany, gdy opcja "xConfiguration UserInterface Diagnostics Notifications" jest ustawiona na Hidden.

 • CSCvv14323 – Dodanie nowego certyfikatu powoduje błąd, gdy strefa czasowa jest ustawiona na inną niż GMT.

 • CSCvv17903 – Nie można dołączyć do wydarzenia Webex jako panelista z lokalnego interfejsu internetowego.

 • CSCvv29093 – Urządzenie nie może połączyć się z Webex z powodu nieudanej próby zlokalizowania serwera proxy. Urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do pliku PAC, który jest przekierowany z WPAD.

Problemy rozwiązane w RoomOS sierpień 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

 • CSCvu33369 – Urządzenie zawiesza się sporadycznie z SIGABRT podczas wysyłania metryk.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS maj 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

 • CSCvt36123 – Strict Transport Security (HSTS) nie jest widoczny w nagłówku odpowiedzi.

 • CSCvt54244 – Tryb FIPS wyłączony podczas aktualizacji.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS kwiecień 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS marzec 2

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS marzec 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS luty 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

 • CSCvs41783 – Codec Pro wydaje piknięcia w trybie gotowości, gdy jest podłączony do Cisco Explorer 4642HD i włączony jest HDCP.

 • CSCvs44975 – Szybkość transmisji portu szeregowego dla Cisco Webex Codec Pro nie jest konfigurowalna.

 • CSCvs53561 – Pierwsze połączenie w Webex Room 70 G2 po aktualizacji nie ma dźwięku, a lewy wyświetlacz jest czarny.

 • CSCvs61517 – Zestaw Room Kit Mini używany jako kamera internetowa do laptopa z systemem Windows powoduje brak obrazu wideo.

Problemy rozwiązane w RoomOS January styczeń 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-01-10 CDF 8762390

 • CSCvs43525 – Urządzenie zawiesza się podczas połączeń z powodu problemów z wydajnością.

 • CSCvs41898 – Opcja „Anuluj” nie jest dostępna po nawiązaniu połączenia z kimś z urządzenia z serii Room.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudzień 2

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

 • CSCvs11273 – Devices crash with error: „Fatal: Brak dostępnego bufora dla wiadomości o rozmiarze x”.

 • CSCvr51008 – widok sceny Touch 10 nie jest poprawnie aktualizowany po dodaniu do połączenia, gdy uruchomione jest udostępnianie bezprzewodowe.

 • CSCvr72860 – Wykonywanie polecenia w Developer API na lokalnym interfejsie internetowym nie działa.

 • CSCvr97886 – Kliknięcie przycisku automatycznego odświeżania na stronie Call Control w lokalnym interfejsie internetowym może generować wiele żądań. W tym stanie nie można wyłączyć automatycznego odświeżania poprzez kliknięcie przycisku automatycznego odświeżania.

 • CSCvs17682 – sekwencje klawiszy skrótów TRC6 powinny być wyłączone.

 • CSCvs38514 – Migracja konfiguracji SNMP jest przerwana.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudzień 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-11-25 d77823b4a64

 • CSCvr36585 – W MX700, MX800 i SX80 występuje awaria z komunikatem „Uzyskano preferencję wskaźnika null”.

 • CSCvs11273 – Devices crash with error: „Fatal: Brak dostępnego bufora dla wiadomości o rozmiarze x”.

 • CSCvq92198 – Niestandardowa tapeta nie jest aktualizowana, jeśli zestaw do pokoju lub zestaw do pokoju Mini jest w trybie gotowości.

 • CSCvr22560 – Podczas włączania uwierzytelniania 802.x z wgranym certyfikatem uwierzytelnianie nie działa, chyba że nazwa zarejestrowanego urządzenia zostanie dodana ręcznie.

 • CSCvr53710 – Touch 10 i Control Hub wyświetlają: „Nie można zweryfikować sygnału ultradźwiękowego, który umożliwia parowanie z telefonami i laptopami”, mimo że łączenie z ultradźwiękami działa.

 • CSCvs26569 – Opóźnienie DTMF o 15-20 sekund przy wprowadzaniu kodu konferencji lub poczty głosowej poza regionem Australii.

 • W trybie Towarzyszącym limit czasu dla urządzeń powracających do trybu półbudzika i czuwania może nie być zgodny z konfiguracją urządzenia.

Problemy rozwiązane w systemie RoomOS listopad 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

 • CSCvr12338 – Przycisk Facility Service dostępny na interfejsie użytkownika, gdy urządzenie jest w trakcie aktywnego połączenia.

 • CSCvr44647 – Wprowadzenie sekwencji *#**1 na pilocie TRC6 wyłącza możliwość korzystania z pilota.

 • CSCvr45080 – Tablica zapisana z 12-godzinnym formatem czasu na Webex Board 55, gdy język ustawiony jest na angielski, a tablica na 24-godzinny format czasu.

 • CSCvr46703 – W edytorze makr dla pakietu Room Kit Plus opcja „Zapisywanie makra” jest nadal widoczna po wystąpieniu błędu podczas zapisywania makra.

 • CSCvr49008 – Protokół CDP (Cisco Discovery Protocol) jest automatycznie włączany po wyłączeniu.

 • CSCvr69971 – Nadchodzące spotkanie nie jest widoczne na Touch 10, mimo że spotkanie jest wyświetlane jako OBTP w momencie jego rozpoczęcia.