Włącz i zlokalizuj swój telefon hosta do hotelowania

Przed rozpoczęciem

Administrator skonfigurował dla Ciebie konto gościa.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do pozycji Ustawienia połączeń > dodatkowe funkcje i włącz funkcję Hoteling.

3

Wyszukaj imię i nazwisko lub numer osoby, której telefonu (hosta) chcesz użyć. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

4

Uruchom ponownie telefon, aby włączyć klawisze programowe Gość w i Gość.

Logowanie się do telefonu gościa

Przed rozpoczęciem

1

Naciśnij przycisk Gość, a następnie wprowadź rozszerzenie jako identyfikator użytkownika i kod PIN poczty głosowej jako hasło.

Pole hasła używa dwóch typów metod wprowadzania: alfanumeryczne i numeryczne. Podczas wpisywania hasła w telefonie jest widoczna programowa Opcje. Za pomocą tego programowego można zmienić bieżący typ wprowadzania hasła. Wybierz opcję Wprowadź wszystko dla danych alfanumerycznych i wybierz opcję Nr wejścia dla wpisu liczbowego.

2

Naciśnij Zapisz.

Wyloguj się z telefonu gościa

Naciśnij przycisk Gość, a następnie Wylogujsię.

Jeśli widzisz przycisk programowy Zaloguj się, wiesz, że się wylogowany.