Kliknij Opcje dźwięku, Kliknij Przełącz dźwięk, a następnie wybierz opcję, której chcesz użyć.

W zależności od typu spotkania możesz nie widzieć wszystkich opcji.

  • Użyj dźwięku komputerowego-Kliknij Przełącznik aby podłączyć dźwięk za pomocą komputera. Ta opcja zapewnia najwyższą jakość dźwięku, zapewniając najbardziej niezawodne wrażenia podczas spotkań.
  • Zadzwoń do mnie o—Wprowadź numer telefonu i kliknij Przełącznik aby spotkanie zadzwoniło do Ciebie. Łączenie się ze spotkaniem za pomocą telefonu daje swobodę poruszania się, a jednocześnie możliwość uczestniczenia w dyskusji na spotkaniu.
  • Przywołać-Kliknij Widok aby zobaczyć numer telefonu i kod dostępu, aby podłączyć dźwięk w telefonie. Podobnie jak Zadzwoń do mnie o, połączenie umożliwia Ci dołączenie do spotkania, gdy zechcesz dołączyć.

1

Kran Menu > Zmień połączenie audio.

2

Stuknij opcję dźwięku, której chcesz użyć:

  • Użyj Internetu do odtwarzania dźwięku— Używaj telefonu z wkładkami dousznymi lub w trybie głośnomówiącym.
  • Zadzwoń— wprowadź lub wybierz numer, pod który spotkanie ma zadzwonić.
  • Przywołać— Połącz się z telefonu. Lista globalnych numerów telefonicznych jest dostępna po dołączeniu do spotkania. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, musisz wpisać te numery.

    Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij # czekać w poczekalni, aż ktoś na spotkaniu Cię wpuści.

  • Nie podłączaj dźwięku— w telefonie nie będzie słychać żadnego dźwięku ze spotkania. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz używać telefonu do udostępniania zawartości spotkania.