Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webekranu (nowy) dla planów, które obsługują do 3000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

Nagraj spotkanie lub seminarium internetowe, aby uzyskać transkrypcję po spotkaniu.

Więcej informacji na temat nagrywania spotkań na urządzeniu przenośnym można znaleźć podczas interakcji podczas spotkań webex z urządzenia przenośnego.