Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania.

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w trybie webekranu (nowy) dla planów, które obsługują do 10 000 użytkowników i jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

Oprócz spotkań Webex i wydarzeń Webex (nowy)z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z miejsca nie obsługują Webex Assistant.

Nagraj spotkanie lub seminarium internetowe, aby uzyskać transkrypcję po spotkaniu.

Więcej informacji na temat nagrywania spotkań na urządzeniu przenośnym można znaleźć podczas interakcji podczas spotkań webex z urządzenia przenośnego.