1

Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego.

2

Dotknij pola Szukaj i wpisz nazwisko poszukiwanej osoby.

3

Naciśnij ich kartę kontaktową Cisco Jabber, aby zadzwonić do nich lub rozpocząć rozmowę.