Jeśli jesteś właścicielem konta, nie możesz usunąć swojego profilu użytkownika.

Na karcie Użytkownicy, aby usunąć:

  • Licencje–– kliknijobok pustego wiersza lub zaznacz pole wyboru Usuń nieprzypisane licencje, aby usunąć wszystkie nieprzypisane licencje.
  • Użytkownicy–– zaznacz pole wyboru Usuń użytkownika obok jego nazwy, a następnie kliknij Kontynuuj > Zaktualizuj subskrypcję.