Opcja ponownego przypisania nagrań NBR jest wyszarzona w administracji witryny

Opcja Przypisz ponownie nagrania NBR jest wyszarzona w Administracji witryny.

Nie mogę wybrać opcji ponownego przypisania nagrań NBR w profilu konta hosta użytkownika.

Opcja ponownego przypisania jest niedostępna dla nagrań sieciowych na koncie hosta.

Rozwiązanie:

Tylko administratorzy witryny

Aby wyłączyć automatyczne nagrywanie dla co najmniej jednej usługi Webex:

Uwaga:To działanie wyłączy automatyczne nagrywanie oparte na sieci dla WSZYSTKICH HOSTÓW W WITRYNIE dla wybranej usługi Webex.

  1. Zaloguj się na stronie administrowania witryną Webex. (Przykład:NAZWA WITRYNY.Webex.com/admin.php)
  2. Kliknij Konfiguracja.
  3. Kliknij typ usługi, dla którego chcesz wyłączyć automatyczne nagrywanie (np. Webex Meetings, Webex Events, Webex Training)
    • Po wybraniu usługi może być konieczne wybranie opcji Opcje.
  4. Usuń zaznaczenie pola Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje za pomocą funkcji nagrywania w sieci.
  5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij Aktualizuj.

Po wykonaniu tych kroków administratorzy witryny będą mogli ponownie przypisać nagrania z jednego konta hosta do innego, patrz: Zarządzaj nagraniami za pomocą Cisco Webex Site Administration

Czy ten artykuł był pomocny?