Czy mogę zorganizować dwa spotkania w tym samym czasie przy użyciu tego samego loginu?

Czy mogę prowadzić dwa spotkania w tym samym czasie przy użyciu tego samego loginu?

Jak rozpocząć więcej niż jedno spotkanie naraz?

Ile spotkań mogę rozpocząć jednocześnie?

Czy mogę rozpocząć drugie spotkanie z mojego konta gospodarza, jeśli mam już uruchomione spotkanie?

Czy mogę rozpoczynać jednoczesne spotkania przy użyciu jednego konta gospodarza?


Rozwiązanie:

Gospodarz nie może rozpocząć więcej niż jednego spotkania naraz. Jeśli masz obecnie spotkanie uruchomione na koncie gospodarza, nie będziesz mieć możliwości rozpoczęcia kolejnego spotkania, dopóki bieżące spotkanie się nie zakończy. Spotkania są skojarzone z kontem gospodarza zgodnie z harmonogramem, a każda licencja hosta może mieć tylko jedno spotkanie uruchomione w tym samym czasie.

Jeśli chcesz mieć więcej niż jedno spotkanie naraz, musisz kupić dodatkowe licencje hosta. Każda dodatkowa licencja pozwoli Ci zorganizować nowe równoczesne spotkanie, więc jeśli chcesz mieć pięć spotkań działających jednocześnie, potrzebujesz czterech dodatkowych licencji hosta.

Aby zapytać o dodatkowe licencje dla swojego konta, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Cisco Webex. Aby uzyskać pomoc, zobacz: Jak skontaktować się z działem sprzedaży Cisco Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
strzałka w górę