Nie można nawiązywać połączeń Cisco Jabber

Nie można nawiązywać połączeń Cisco Jabber

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia w aplikacji Cisco Jabber, używając sieci VPN za pośrednictwem sieci Wi-Fi, sprawdź, czy Twój klient VPN jest obsługiwany. Informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN znajdują się w podręczniku planowania dla aplikacji Cisco Jabber.

Czy ten artykuł był pomocny?