Nie można dołączyć do więcej niż jednej sesji treningowej Webex na komputerze Mac

Nie można dołączyć do więcej niż jednej sesji treningowej Webex na komputerze Mac.

Czy mogę dołączyć do drugiej sesji z komputera Mac, jeśli mam już uruchomioną?

Do ilu sesji Webex Events mogę dołączyć jednocześnie na komputerze Mac?

Użytkownik komputera Mac może dołączyć tylko do jednego szkolenia Webex lub wydarzeń Webex jednocześnie.Nie dotyczy to usługi Webex Meetings, użytkownik komputera Mac może dołączyć do więcej niż jednego spotkania Webex w tym samym czasie.

Aby zapoznać się ze znanymi problemami i ograniczeniami, zobacz: Znane problemy i ograniczenia dotyczące aplikacji klasycznej Webex Meetings

Czy ten artykuł był pomocny?